Archiv: 30. 12. 2006, ročník: 19, číslo: Supplement2

flag
Počet nalezených položek: 19 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 327-330.
Autoři: Hajdúch Marián, Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 331-332.
Klíčová slova: Nové technologie v molekulární diagnostice, aktivní a pasivní DNA čipy, mikroarraye a makroarraye, genomové nanoprocesory
Autoři: Brdička Radim, Bruchová Votavová Hana
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 331-332.
Klíčová slova: mikročipy, expresní analýzy, cDNA, molekulární diagnostika
Autoři: Dostálová-Merkerová Michaela, Kráčmarová A., Bruchová Votavová Hana, Brdička Radim
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 338-341.
Klíčová slova: microarrays, leukémie, karcinom tlustého stfieva, ex vivo diferenciace
Autoři: Koutná Irena, Krontorád Petr, Svoboda Z., Kozubek M.
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 342-346.
Klíčová slova: CGH, DNA čip, array CGH, nádorový genom, onkogen, tumor supresorový gen
Autoři: Jarošová Marie, Pospíšilová Helena, Plachý Radek, Papajík Tomáš, Koptíková Jana, Indrák Karel
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 346-350.
Klíčová slova: proteinové čipy, proteomika, biomarkery, rakovina
Autoři: Malčíková Jitka, Tichý Boris, Kotašková Jana, Mayer Jiří, Pospíšilová Šárka
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 350-354.
Klíčová slova: RNA, DNA čip, biopsie, genová exprese
Autoři: Tichý Boris, Svoboda Marek, Mayer Jiří, Pospíšilová Šárka
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 355-360.
Klíčová slova: EGFR1, komparativní genomická hybridizace, laserová mikrodisekce, lineární amplifikace DNA/RNA, isolace DNA/RNA, K-ras
Autoři: Dziechciarková Marta, Berkovcová Jitka, Trojanec Radek, Srovnal P., Bouchalová (Špačková) Kateřina, Hajdúch Marián
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 360-365.
Klíčová slova: fixace, mikrodisekce, RNA, amplifikace, mikročipy
Autoři: Bouchal Jan, Turashvili Gulisa, Kolář Zdeněk
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 365-368.
Klíčová slova: DNA mikročipy, statistická analýza, shlukování, testování rozdílné exprese, klasifikační metody
Autoři: Pavlík Tomáš, Jarkovský Jiří
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 368-372.
Klíčová slova: CGH arrays, statistická analýza, body zlomu, analýza segmentů
Autoři: Budinská Eva, Jarkovský Jiří
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 373-381.
Klíčová slova: karcinom prsu, DNA čipy, taxonomie, predikce a prognóza, cílená léčba
Autoři: Svoboda Marek, Grell Peter, Fabián Pavel, Palácová Markéta, Petráková Katarína, Nenutil Rudolf, Hajdúch Marián, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 382-388.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, DNA čipová technologie, genová exprese, patogeneze, prognóza, predikce léčebné odpovědi
Autoři: Slabý Ondřej, Garajová Ingrid, Svoboda Marek, Kocáková Ilona, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 389-396.
Klíčová slova: lymfom, leukémie, DNA čipy, predikce a prognóza, cílená léčba
Autoři: Svoboda Marek, Vášová Ingrid, Kotašková Jana, Malčíková Jitka, Fabián Pavel, Tichý Boris, Berkovcová Jitka, Klabusay Martin, Rejthar Aleš
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 397-401.
Klíčová slova: DNA čipy, profil genové exprese, chromatinové imunoprecipitace, mnohočetný myelom
Autoři: Dudová Silvie, Bártová E., Pour Luděk, Krejčí Jana, Hájek Roman

Původní práce

Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 402-406.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, DNA čipová technologie, profily genové exprese, prognóza
Autoři: Slabý Ondřej, Garajová Ingrid, Svoboda Marek, Fabián Pavel, Srovnal Josef, Šmerdová Tamara, Kocáková Ilona, Šefr Roman, Jech Z., Hoch Jiří, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 407-410.
Klíčová slova: cDNA array, leukémie, p53, methotrexát
Autoři: Michalová Eva, Hrstka Roman, Štěrba Jaroslav, Mendelová Denisa, Valík Dalibor, Nekulová Miroslava, Babčanová Soňa, Křivánková Kateřina, Vojtěšek Bořivoj
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 411-414.
Klíčová slova: array komparativní genomická hybridizace, aCGH, nebalancované translokace, onkogen, IGH, chronická lymfocytární leukémie
Autoři: Pospíšilová Helena, Morzuch L., Jarošová Marie, Vandenberghe (Vandenberge) Peter, Wlodarska Iwona
Klin Onkol 2006; 19(Suppl2): 415-418.
Klíčová slova: genová exprese, CML, plastikové microarrays
Autoři: Bruchová Votavová Hana, Kráčmarová A., Klamová Hana, Brdička Radim