Archiv: 15. 12. 2013, ročník: 26, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2013; 26(6): 381.
Autoři: Čoupek Petr

Přehled

Klin Onkol 2013; 26(6): 389-393. DOI: 10.14735/amko2013389.
Klíčová slova: kouření – nádory prsu – epidemiologické studie
Autoři: Hrubá Drahoslava
Klin Onkol 2013; 26(6): 394-398. DOI: 10.14735/amko2013394.
Klíčová slova: radiobiologie – protonová radioterapie – by-stander efekt – hypersenzitivita na nízké dávky
Autoři: Kubeš Jiří, Ondrová Barbora, Vítek Pavel, Vinakurau Štěpán
Klin Onkol 2013; 26(6): 399-403. DOI: 10.14735/amko2013399.
Klíčová slova: vírusová transformácia – onkogénny proteín E6 – onkogénny proteín E7 – E5 proteín HPV-16 –„high-risk“ – „low-risk“
Autoři: Váňová Barbora, Golais František

Původní práce

Klin Onkol 2013; 26(6): 404-408. DOI: 10.14735/amko2013404.
Klíčová slova: paliativní péče – kvalita života – lékařská onkologie
Autoři: Bužgová Radka, Hajnová Fukasová Erika, Feltl David
Klin Onkol 2013; 26(6): 409-414. DOI: 10.14735/amko2013409.
Klíčová slova: radioterapie s modulovanou intenzitou – karcinom prostaty – toxicita
Autoři: Doležel Martin, Odrážka Karel, Vaňásek Jaroslav, Vaculíková Miloslava, Šefrová Jana, Jansa Jan, Pleskačová (Mačingová) Zuzana, Zouhar Milan, Paluska Petr, Broďák Miloš, Hartmann Igor
Klin Onkol 2013; 26(6): 415-420. DOI: 10.14735/amko2013415.
Klíčová slova: karcinom prostaty – radioterapie – IMRT
Autoři: Odrážka Karel, Doležel Martin, Vaňásek Jaroslav, Vaculíková Miloslava, Zouhar Milan, Šefrová Jana, Paluska Petr, Vošmik Milan, Kohlová Tereza, Kolářová Iveta, Broďák Miloš, Navrátil Pavel, Prošvic Petr, Hoffmann Petr, Hafuda Abdulbaset
Klin Onkol 2013; 26(6): 421-424. DOI: 10.14735/amko2013421.
Klíčová slova: bilaterálny nádor testis – sekundárny primárny nádor – seminóm – neseminomatózny germinatívny nádor
Autoři: Ondruš Dalibor, Ondrušová Martina, Šťastná Veronika
Klin Onkol 2013; 26(6): 425-433. DOI: 10.14735/amko2013425.
Klíčová slova: granulocyty stimulující růstový faktor – pegfilgrastim – febrilní neutropenie – profylaxe – chemoterapie
Autoři: Tesařová Petra

Kazuistika

Klin Onkol 2013; 26(6): 434-437. DOI: 10.14735/amko2013434.
Klíčová slova: syndróm hornej dutej žily – karcinóm pľúc nemalobunkový – lymfom B‑ bunkový – rádioterapia – chemoterapia nádorov – stenty
Autoři: Kohútek Filip, Litvín Igor, Tamášová Mária, Bystrický Branislav

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2013; 26(6): 438-439.
Autoři: Bencsiková Beatrix
Klin Onkol 2013; 26(6): 440-441.
Autoři: Fínek Jindřich
Klin Onkol 2013; 26(6): 442.
Autoři: Pazdrová Gabriela, Maňásek Viktor, Holečková Petra, Šachlová Milana, Tomíška Miroslav, Krčmová Lenka, Beneš Petr

Sdělení

Klin Onkol 2013; 26(6): 443-447.
Klíčová slova: předoperační scintigrafie skeletu – časný karcinom prsu – pravděpodobnost kostních metastáz
Autoři: Žaloudík Jan, Skovajsová Miroslava, Česlarová Klára, Bieberová Lucie, Janovská Lucie, Zimovjanová Martina, Petruželka Luboš

Různé

Klin Onkol 2013; 26(6): 448.
Klíčová slova: melanom
Autoři: Kocák Ivo