Archiv: 15. 12. 2021, ročník: 34, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2021; 34(6): 423.
Autoři: Doležel Jan

Přehled

Klin Onkol 2021; 34(6): 428-433. DOI: 10.48095/ccko2021428.
Klíčová slova: Waldenströmova makroglobulinemie – incidence – mutace – mikroRNA – prognóza
Autoři: Baďurová Klára, Gregorová Jana, Vlachová Monika, Krejčí Marta, Ševčíková Sabina
Klin Onkol 2021; 34(6): 434-439. DOI: 10.48095/ccko2021434.
Klíčová slova: Erdheimova-Chesterova choroba – histiocytóza – incidence – přežití – prognóza
Autoři: Brychtová Monika, Vlachová Monika, Gregorová Jana, Krejčí Marta, Adam Zdeněk, Ševčíková Sabina
Klin Onkol 2021; 34(6): 440-449. DOI: 10.48095/ccko2021440.
Klíčová slova: endokrinologické pozdní komplikace – hypopituitarizmus – hypogonadizmus – sekundární nádor
Autoři: Kosák Mikuláš
Klin Onkol 2021; 34(6): 450-454. DOI: 10.48095/ccko2021450.
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom – chemoterapie – brentuximab vedotin – nivolumab – pembrolizumab
Autoři: Móciková Heidi
Klin Onkol 2021; 34(6): 455-462. DOI: 10.48095/ccko2021455.
Klíčová slova: radioterapie – časový faktor – radiobio­logie – účinnost léčby – pandemie COVID-19
Autoři: Pechačová Zdeňka, Lohynská Radka

Původní práce

Klin Onkol 2021; 34(6): 463-466. DOI: 10.48095/ccko2021463.
Klíčová slova: karcinom prsu – antracyklinem zprostředkovanou kardiotoxicita – rs4673 – rs28714259 – interakce SNP-SNP
Autoři: Gvaldin Dmitry Y., Timoshkina Nataliya N, Vladimirova Lyubov Y., Svetitskaya Yana V., Vaschenko Larisa S.
Klin Onkol 2021; 34(6): 467-476. DOI: 10.48095/ccko2021467.
Klíčová slova: zhoubný novotvar močového měchýře – novotvar in situ močového měchýře – časové trendy – incidence – mortalita – přežití – následné primární novotvary – Národní onkologický registr České republiky
Autoři: Pehalová Lucie, Krejčí Denisa, Büchler Tomáš, Janošek Jaroslav, Dušek Ladislav

Kazuistika

Klin Onkol 2021; 34(6): 477-480. DOI: 10.48095/ccko2021477.
Klíčová slova: primární lymfom prsu – difuzní velkobuněčný B lymfom – chemoterapie R-CHOP
Autoři: Rajabto Wulyo, Angkasa Yohana Kusuma, Harahap Agnes Stephanie, Ham Maria Fransisca, Brahma Bayu

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2021; 34(6): 481-487. DOI: 10.48095/ccko2021481.
Klíčová slova: radiodermatitida – směrnice – péče o kůži – prevence
Autoři: Cvek Jakub, Vokurka Samuel, Hajnová Fukasová Erika, Krupová Lenka, Šimonová Petra, Žemličková Martina, Jedličková Hana, Jirsová Kateřina, Šlampa Pavel, Doležel Martin, Hynková Ludmila

Různé

Klin Onkol 2021; 34(6): 488.
Autoři: Trna Jan

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2021; 34(6): 489-490.
Autoři: Halámková Jana

Lékový profil

Klin Onkol 2021; 34(6): 492-494.
Autoři: Rozsypalová Aneta, Büchler Tomáš