Podmínky uveřejňování informací

Vzhledem k dlouhodobě a výrazně rostoucí návštěvnosti stránek www.linkos.cz jsou stále častější žádosti o zveřejňování informací o projektech a aktivitách komerčních subjektů. Objem těchto žádostí narostl natolik, že se výbor ČOS rozhodl přistoupit k jejich regulaci zavedením jasných pravidel a také částečným zpoplatnění těchto služeb, tak jak je to běžné i u ostatních webových portálů. Finanční prostředky získané tímto opatřením slouží k dalšímu rozvoji portálu Linkos v oblastech, které jsou vyjmenovány ve Výzvě sponzorům a partnerům, především pak na projekty onkologické prevence, autorské honoráře autorům článků pro pacienty a jejich blízké a na projekty vzdělávání lékařů, zdravotníků, pacientů a široké veřejnosti.

Postup a podmínky uveřejnění a šíření informace o aktivitách komerčních subjektů na stránkách ČOS ČLS J.E.P.

 • Uveřejnění informací je i nadále předmětem schválení výboru nebo předsedkyně ČOS
 • Informace nekomerčních subjektů a spolupracujících odborných společností, institucí a spolků jsou po schválení zveřejňovány zdarma
 • Má-li žadatel zájem o uveřejnění informace za uvedených podmínek, je třeba zaslat žádost s objednávkou na předsedkyni ČOS, v kopii na webmastera. Žádost obsahuje tyto náležitosti:
  • Popis informace nebo projektu, jeho určení, důvod pro umístění na Linkos
  • Umístění a rozsah informace na Linkos, popř. rozsah použití kontaktů nebo sběru dat 
  • Fakturační údaje (adresa subjektu, název, IČO, DIČ)
  • Kontakt
  • Objednávku v příloze
 • V případě schválení výborem, vystaví a zašle Ekonomické oddělení ČLS fakturu na domluvené služby objednateli, po jejím zaplacení bude informace publikována, popř. rozšířena.
 • ČLS je plátcem DPH, k cenám je připočítáno DPH
 • Inzerent ručí za správnost šířené informace a za její soulad s českou a evropskou legislativou

Druh informace

Umístění a rozsah informace

Cena služby

Článek s upoutávkou a externím odkazem v příslušné sekci Upoutávka bude umístěna v novinkách příslušné sekce (prevence, pacient, lékař) po dobu cca 1 měsíce. Uvnitř sekce bez omezení doby. 2 000,- Kč
Článek s upoutávkou a externím odkazem na hlavní stránce

Upoutávka bude umístěna na úvodní straně celého Linkos po dobu jednoho týdne

5 000,- Kč
Rozeslání informace odběratelům novinek (cca 300 odběratelů)  E-mail se stručnou informací a odkazem na Linkos na celý článek (podmínkou je umístění článku s informací na Linkos) 1 000,- Kč
Informace o odborné akci, která nezískala garanci ČOS (informace o akci s garancí zdarma) Umístění v kalendáři akcí, zpráva na úvodní stránce Lékař a multidisciplinární tým, rozeslání odběratelům novinek 4 000,-
Grafický banner (postranní) s externím odkazem 

banner na tematicky příbuzné straně Linkos s externím odkazem na aktivitu nebo projekt  - 

8 000,- Kč měsíčně  
Informační dopisy zdravotnickým pracovníkům, tzv. Dear Doctor Letters  - bezpečnostní informace

Informace v části Diagnostika a léčba a Farmakoterapie a na úvodní straně pro odborníky + rozeslání odborným odběratelům novinek. 

10 000,-
Informace pro odborníky o registracích nových léčiv nebo rozšíření indikací.  

Informace v části Diagnostika a léčba a Farmakoterapie a na úvodní straně pro odborníky + rozeslání odborným odběratelům novinek. 

(pouze po schválení výborem nebo předsedkyní ČOS)

25 000,- Kč
Hlavní banner (horní) s odkazem na informace o projektu/aktivitě 

banner umístěný ha hlavní straně příslušné sekce

(pouze po schválení výborem nebo předsedkyní ČOS)

50 000,- Kč měsíčně
Logo a odkaz na stránce sponzorů a logo s odkazem v patičce úvodní stránky Odkaz na stránce sponzorů, logo a odkaz v patičce webu. Logo a odkaz ponecháno daný kalendářní rok nebo po dobu 12 měsíců.  od 90 000,- Kč
Sběr dat na Linkos Pouze po schválení výborem nebo předsedkyní ČOS  100 000,-
Oslovení členů ČOS e-mailem z Linkos (cca 880 odběratelů) 

E-mail rozeslaný z Linkos se stručnou informací a odkazem na Linkos. 

(pouze po schválení výborem nebo předsedkyní ČOS)

200 000,- Kč