Podmínky přebírání informací

Česká onkologická společnost je často žádána o souhlas s přebíráním informací ze stránek Linkos. Opakovaně se i stává, že informace jsou převzaty bez žádosti a uvedení zdroje. Z těchto důvodů upravujeme tímto podmínky využívání, odkazování a jiného způsobu použití informací obsažených na Linkos.cz.

Chcete-li použít naše informace:

 1. Webové stránky České onkologické společnosti ČLS J.E.P. a všechny jeho části jsou chráněny autorským právem, které se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez předem vyžádaného souhlasu provozovatele portálu (info@linkos.cz) není dovoleno převzetí a šíření jakéhokoliv prvku. Toto se vztahuje nejen na obsah, ale i na zdrojové kódy a další aplikace použité na stránkách Linkos.cz.
 2. Odkaz na Linkos.cz je možno umístit i bez předchozího souhlasu provozovatele. Je však nutno o způsobu a místě umístění provozovatele informovat e-mailem. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné odstranění odkazu, pokud odkazující web nevyhovuje legislativě nebo je v rozporu s dobrými mravy, zejména proto, že obsahuje jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadá náboženské nebo národnostní cítění, ohrožuje obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost, obsahuje prvky pornografie, násilí, napadá politické přesvědčení nebo podporuje chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku.
 3. Odkaz by měl být vždy doplněn uvedením zdroje. 
 4. Ohlašovací povinnost se netýká sociálních médií. Odkazujete-li video z YouTube kanálu Linkos je vždy třeba uvést vlastníka informace i s aktivním odkazem ve tvaru "Toto video je převzato z YouTube kanálu stránek České onkologické společnosti ČLS J.E.P. Linkos.cz"
 5. Chcete-li sdílet přednášku nebo video v grafice vašeho webu, kontaktujte podporu Linkos.cz za účelem stanovení konkrétních podmínek.
 6. Jiný způsob přebírání obsahu, než odkazování a sdílení, jako je například kopírování a stahování obsahu z webu, sociálních médií, videí z YouTube a znovu nahrávání na jiná média a platformy, není dovoleno.
 7. Provozovatel portálu neodpovídá za správnost informací třetích stran umístěných na portálu Linkos.cz a neodpovídá za škody způsobené využitím informací obsažených na tomto portálu.
 8. Pacienti z řad nelékařských odborníků by měli vždy informace z webu Linkos.cz konzultovat se svým lékařem.

Informace převzaté a odkázané:

 1. Portál obsahuje odkazy na informace publikované na jiných webech. Provozovatelé nenesou odpovědnost za obsah, soulad s předpisy, funkčnost a aktuálnost těchto stránek.
 2. To se týká také a zvláště zahraničních lékařských portálů, na nichž se uvedené informace nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice.
 3. Neodborníci by měli vždy informace z externích odkázaných stránek konzultovat se svým lékařem.

Správce portálu neručí za škody způsobené uživateli hackingem, tedy úmyslnými útoky na tento server s cílem poškodit jej. Správce si vyhrazuje dále právo omezit bez předchozího upozornění takovým uživatelům přístup a podniknout proti nim právní kroky.