Nejčastější situace

Potřebujete doplnit údaje na Linkos? Chcete zadat inzerci? Chybí Vaše akce v kalendáři kongresů a konferencí? Potřebujete zažádat o podporu nebo garanci ČOS? Chcete si objednat novinky k zasílání? Nabízíme na jednom místě odpovědi a návody na nejčastěji řešení situace na Linkos:

Chcete vědět, kdo vede Českou onkologickou společnost? 

Výbor České onkologické společnosti je volen na čtyřleté období členy společnosti. Nynější výbor byl zvolen na jaře 2023 a jeho funkční období skončí v roce 2027. Předsedou je Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. Kontakty na všechny členy výboru najdete v Části Organizace.

Chcete se přihlásit k Národnímu onkologickému programu České republiky?

Česká onkologická společnost vyzývá instituce i jednotlivce, kteří mohou mít na plnění kteréhokoliv bodu programu sebemenší vliv, k podpisu programu a k přihlášení ke spoluodpovědnosti za jeho plnění. K podpoře Národního onkologického programu České republiky se můžete připojit vyplněním formuláře na Linkos nebo tím, že se stanete fanouškem Facebookové stránky NOP.

Chcete uveřejnit informaci na Linkos?

Seznamte se s postupem a podmínkami uveřejnění a šíření informace o aktivitách komerčních subjektů na stránkách ČOS ČLS J.E.P.

Líbí se Vám informace na Linkos a chcete je použít ve své kampani?

Česká onkologická společnost je často žádána o souhlas s přebíráním informací ze stránek Linkos pro potřeby kampaní nebo na své webové stránky. Opakovaně se i stává, že informace jsou převzaty bez žádosti a uvedení zdroje. Z těchto důvodů upravujeme podmínky využívání, odkazování a jiného způsobu použití informací obsažených na Linkos.cz.

Pořádáte konferenci, seminář nebo školení a rádi byste získali garanci nebo doporučení České onkologické společnosti?

Česká onkologická společnost uděluje záštitu, ve formě garance nebo podpory, odborným akcím a projektům po projednání výborem na jeho schůzi. Žádost se podává on-line. Rozhodnutí výboru o udělení/neudělení bude uveřejněno v zápise z výboru. Žádost o garanci (záštitu) nebo doporučení ČOS nad odbornou akcí najdete v části Vzdělávací akce. 

Nenašli jste nějakou odbornou akci v kongresovém kalendáři?

Požádejte o její přidání! Stačí vyplnit její přibližný název a odhadnout datum konání. Akci dohledáme, spojíme se s organizátorem a zařadíme do kalendáře.  

Chcete citovat informace z Linkos? 

Linkos je registrován jako online pokračující zdroj s názvem: Linkos - Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně a ISSN 2570-8791. Články publikované v letech 2006 a 2017 v části pro pacienty mají název Česká onkologická společnost ČLS JEP pacientům a jejich blízkým a ISSN 1801-9951 (2006-2017). 

Příklad - článek Linkos:

DOUBEK, Michael. Leukemie [online]. Linkos - Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně, ©2018. Poslední změna 1.11.2017 09:54 [cit. 20.1.2018]. Dostupné z: /pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/leukemie-c91-c95/leukemie-1/

U článků z časopisu Klinická onkologie můžete použít generátor citací dle ČSN ISO 690 Bibliografické citace, který je k dispozici ve výsledcích hledání v části nazvané Hledání článků.  

Příklad - článek z časopisu Klinická onkologie:

Büchler Tomáš, Melichar Bohuslav, Vrána David, Lemstrová Radmila, Fínek Jindřich, Dušek Ladislav, Petráková Katarína, Prausová Jana. Hodnocení klinického benefitu protinádorových léků limitovaných na komplexní onkologická centra podle metodiky ESMO-MCBS. Klin Onkol 2017, 30(5), 349-360. DOI: 10.14735/amko2017349.