Zápis z 13. Setkání rozšířené Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS

Datum: 20.3. 2013 v Praze
Účastníci: členové PSNPO, dr. Benešová KN Jihlava, dr. Čmejlová FN Motol, dr. Švébišová FN Olomouc, prof. Zadák FN Hradec Králové

Program:

  • Zpráva o činnosti skupiny
  • Sarkopénie v onkologii
  • Vědecké důkazy pro výživu v onkologii
  • Zkušenosti z praxe nutriční terapie v MOÚ
  • Vývoj jednání o úhradě sippingu

Úkoly

  • Úprava prezentace PSNPO na linkos
VMaňásek
  • Podklady pro jednání výboru ČOS prof. Vorlíčkovi – definice KOC a úprava NOP
VMaňásek
  • Připravit komentáře ke studiím dle rozpisu
všichni
  • Úprava Modré knihy do příští aktualizace – mailem diskuse
MTomíška
  • Finalizace kazuistik pro publikaci
PBeneš, MTomíška, LKrčmová

Předběžný termín příštího setkání (bude upřesněno): úterý 11.6. v 16 hod v Praze