Zápis z 26. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 10.5.2017

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii

Přítomni: dr.Holečková, dr.Benešová, dr.Tuček, dr.Pazdrová, V.Andrášková, dr.Beneš, doc.Tomíška, dr.Maňásek
Hosté: Mgr.Mošnová, Ing.Smitka, M.Pokorný
Omluveni: dr.Šmejkalová Musilová, dr.Švébišová
  1. Dr.Maňásek přivítal přítomné, provedena revize minulého zápisu
  2. Dr.Beneš požádal o vytvoření nutričního bloku na konferenci nutričních terapeutek, která se koná 3.—4.10.2017. Výbor se usnesl na vytvoření 4 prezentací – nevhodné onkodiety, nežádoucí účinky protinádorové léčby, etické otázky nutrice v onkologii, doporučení ESPEN. Přednášející: dr.Holečková, V.Andrášková, dr.Maňásek, dr.Beneš.
  3. Mgr.Mošnová představila plánovaný projekt Sarkopenie v onkologii. Jedná se o neintervenční observační studii, cílem identifikace sarkopenických pacientů za hospitalizace. Měření LBM dle bioimpedance. Diskutována možná realizace projektu. Předběžně se do studie zapojí 4 pracoviště, komunikace mailem.
  4. Revize nutričních doporučení pro jednotlivé diagnózy do připravované brožury. Diskuze nad potřebnými úpravami. Jedotliví autoři provedou úpravy dle dohody, zaslání dr.Benešovi do konce května. Většina kapitol již v grafické podobě připravena. Insuficientní aktuálně dvě doporučení – nutriční podpora u karcinomu žaludku a žlučníku+ŽC, kde je nutné provést přepracování. Úkolu se ujímá dr.Tuček. dr.Maňásek doplní kapitolu Žilní vstupy pro parenterální výživu, výbor se shoduje na přidání kapitoly Základy parenterální výživy – připraví dr.Maňásek. 
  5. Aktualizace dvou informačních materiálů pro pacienty (Výživná dieta pro onkologického pacienta a Tekutá enterální výživa k popíjení. Sipping) – připravil p.doc.Tomíška dle doporučených úprav, jak byly schváleny na posledním jednání PSNPO. Rozešle mailem v příštím týdnu, aktualizace na linkos.

11.10.2017 další setkání PSNPO, v Brně na obvyklém místě.


Zapsal MUDr.Viktor Maňásek, 15.5.2017.