Proteosyntéza ve svalu může být u nádorových pacientů stimulována speciálním složením léčebné výživy.

Studie s komentářem PSNPO.

 

Deutz NEP, Safar A, Schutzler S et al.: Muscle protein synthesis in cancer patiens can be stimulated with a speciály formulated medici food. Clinical Nutrition 30 (2011) 759-768

 

Cíl:

Zachování svalové masy je zásadní pro zlepšení výsledků a kvality života nádorových pacientů. Stimulace svalové proteosyntézy je metabolickým základem pro udržení svalové hmoty, ale u nádorových pacientů má běžný dietní příjem na proteosyntézu minimální vliv. Přidání leucinu k vysokoproteinovému potravnímu doplňku stimuluje svalovou proteosyntézu (FSR) u zdravých starých osob. Cílem bylo určit zda speciálně sestavená léčebná výživa , s vysokým obsahem leucinu a proteinu, stimuluje okamžitou proteosyntézu u lidí s nádorem více, než běžná léčebná výživa.

Design:

Randomizovaná kontrolovaná dvojitě slepá studie s paralelními skupinami byla užita u 25 pacientů s radiologickým průkazem nádoru. Pacienti byli studováni než začala jejich protinádorová léčba nebo 4 týdny poté, co byla jejich léčba skončena nebo zastavena. Míra svalové proteosyntézy byla měřena inkorporací L-13C6-fenylalaninu. Pokusná skupina (n=13) dostala léčebnou výživu obsahující 40g bílkoviny založené na kaseinu a syrovátce a obohacenou 10% volného leucinu a dalšími specifickými složkami, zatímco kontrolní skupina (n=12) dostala běžnou léčebnou výživu založenou jen na kaseinové bílkovině (24g). Krevní a svalové vzorky byly odebrány v bazálním stavu a 5 hodin po požití léčebné výživy.

Výsledky:

Nádoroví pacienti byli v zánětlivém stavu, což odrážely vysoké hladiny CRP, IL-1beta a TNF-alfa, ale nebyli inzulin-rezistentní (HOMA). Po požití experimentální léčebné výživy stoupl plasmatický leucin na 400uM ve srovnání s maximálně 200uM po standardní léčebné výživě (p < 0.001). Požití experimentální léčebné výživy zvýšilo míru svalové proteosyntézy FSR z 0.073 (SD: 0.023) na 0.097 (SD: 0.033) %/h (P=0.0269). Naproti tomu požití standardní léčebné výživy míru svalové proteosyntézy nezvýšilo; 0.073 (SD: 0.022) a 0.065 (SD: 0.028) %/h.

Závěry:

U nádorových pacientů je konvenční nutriční suplementace neefektivní stran stimulace svalové proteosyntézy. Tato anabolická rezistence může být překonána speciálně formulovanou léčebnou výživou.

Stanovisko PSNPO:
V rámci sippingu je vhodno volit přípravky s vysokým obsahem proteinu.