odborné sekce

Zobrazit i texty určené pro odborníky

 • Činnost a cíle

  Datum:

  Sekce preventivní onkologie při ČOS (schválena na výboru ČOS dne 19.6.2012) Idea vychází z Národního onkologického programu V ČR onemocní v průběhu života některým z mnoha druhů nádorového onemocnění bezmála každý třetí občan, každý čtvrtý na rakovinu zemře. Veřejnost je třeba...

  čtěte dál about Činnost a cíle

 • Činnost sekce

  Datum:

  Aktivity POS ČOS v roce 2011: aktivní účast na organizaci a prezentaci BOD 2011  21. – 23.4.2011 organizace 21. konference českých a slovenských dětských onkologů a hematologů  v Ústí n/Labem, 7. – 9.10.2011 aktivní účast a prezentace české dětské onkologie na SIOP 2011...

  čtěte dál about Činnost sekce

 • Členství v ČOS

  Datum:

  Česká onkologická společnost je organizační složkou České lékařské společnosti J.E. Purkyně.  Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se...

  čtěte dál about Členství v ČOS

 • Jednání pediatrické sekce

  Datum:

  V této části najdete zápisy z jednání Sekce pediatrické onkologie.

  čtěte dál about Jednání pediatrické sekce

 • Jednání sekce

  Datum:

  Zde najdete zápisy z jednání výboru Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP.

  čtěte dál about Jednání sekce

 • Jednání sekce

  Datum:

  Zápisy z jednání Dermatoonkologické sekce České onkologické společnosti.

  čtěte dál about Jednání sekce

 • Jednání skupiny

  Datum:

  Zápisy z jednání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti. Příští setkání: 2.2. 2016 v Praze

  čtěte dál about Jednání skupiny

 • Materiály pro praxi - ke stažení

  Datum:

  Níže je přehled nejdůležitějších materiálů Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii, které mají pomoci onkologům přímo v ambulancích při návštěvě pacienta. Materiály si můžete stáhnout, vytisknout a předat pacientovi, který v nich nalezne mnoho rad pro výživu během nemoci....

  čtěte dál about Materiály pro praxi - ke stažení

 • Neuroonkologická sekce

  Datum:

  Cílem Neuroonkologické sekce ČOS ČLS JEP  je přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku neuroonkologie, usilovat o jejich využívání v péči o pacienty s nádorovým onemocněním nervového systému a podílet se na zvyšování...

  čtěte dál about Neuroonkologická sekce

 • Odborné akce sekce

  Datum:

  10th Central European Lung Cancer Conference Členové výboru Sekce pneumoonkologie byli prezidenty konference 10th Central European Lung Cancer Conference, která se konala v Praze 18.–21. června 2006. Západočeské pneumoonkologické dny Sekce již tradičně organizuje konferenci s názvem Západočeské...

  čtěte dál about Odborné akce sekce

 • Odborné sekce ČOS

  Datum:

  Vzhledem k dynamickému rozvoji a prohlubující se specializaci onkologie pracují v rámci Onkologické společnosti také odborné sekce a pracovní skupiny. V současnosti vznikají nové sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce pro nádory prsu, Sekce pro endokrinní nádory, Sekce onkologické imunologie,...

  čtěte dál about Odborné sekce ČOS

 • Onkogenetická pracovní skupina ČOS a SLG

  Datum:

  Onkogenetická pracovní skupina vzniká pod záštitou České onkologické společnosti ČLS J.E.P. a Společnosti lékařské genetiky ČLS J.E.P. od konce roku 2006. Pracovní skupina je zaměřena na genetické testování onkologických pacientů. Výstupem práce pracovní skupiny jsou doporučení pro...

  čtěte dál about Onkogenetická pracovní skupina ČOS a SLG

 • Organizace sekce

  Datum:

  Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují na onkologických a hematoonkologických nemocnicích a v hospicích a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst.  Organizační informace: Výbor sekce:...

  čtěte dál about Organizace sekce

 • Organizace sekce

  Datum:

  Vznik sekce Obsah: Vznik sekce  Výbor sekce Členství v sekci Volby do výboru Sekce diagnostické a prediktivní  onkologie vyly uzavřena v září 2004. Na Výboru ČOS dne 21.9. 2004 referoval MUDr. Marián Hajdúch, PhD., který byl pověřen založním sekce, o výsledcích voleb. Z 45 členů...

  čtěte dál about Organizace sekce

 • Organizace sekce

  Datum:

  Obsah: Vedení sekce Instituce POS ČOS Stanovy POS ČOS Pediatricko onkologická sekce České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (POS ČOS ČLS JEP)  je nižší organizační jednotka odborné společnosti ČLS JEP (ČOS ČLS JEP), která sdružuje...

  čtěte dál about Organizace sekce

 • Organizace sekce

  Datum:

  Obsah: Vedení sekce Členství v sekci a adresář členů výboru Pneumoonkologická sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České pneumologické a ftizeologické společnosti. Dne 18.11.2004 byl na ustavující schůzi pneumoonkologické sekce, zvolen výbor v...

  čtěte dál about Organizace sekce

 • Organizace sekce

  Datum:

  Sekce uroonkologie v roce 2017 Na konci roku 2016 bylo přistoupeno k obnovení činnosti sekce. Na výzvu výboru ČOS se do sekce přihlásilo množství nových zájemců a v současnosti jsou připravovány volby do výboru sekce. Členy volební komise jsou: Tomáš Büchler, Vlastimila Čmejlová, Petra...

  čtěte dál about Organizace sekce

 • Organizace sekce

  Datum:

  Vznik sekce Založení nové sekce bylo výborem České onkologické společnosti schváleno v září 2007. Podnět k založení sekce a organizátor vzniku nové sekce byl doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz LF MU v Brně (dusek@iba.muni.cz ) Podnět k ustavení odborné sekce a...

  čtěte dál about Organizace sekce

 • Organizace sekce

  Datum:

  Výbor sekce Předseda prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK Místopředseda prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN v Praze Vědecký tajemník RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. Masarykův onkologický ústav & Středoevropský...

  čtěte dál about Organizace sekce

 • Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS

  Datum:

  Pracovní skupina nutriční péče v onkologii vznikla pod záštitou České onkologické společnosti ČLS J.E.P.  Cílem skupiny je zlepšit stav výživy onkologických pacientů. Skupina vytváří a implementuje diagnosticko terapeutická vodítka, pracuje na vytvoření lokální...

  čtěte dál about Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS

 • Sekce dermatoonkologie

  Datum:

  Trvale stoupající incidence maligního melanomu a celosvětové doporučení o soustředění peče do specializovaných center, vedla na začátku roku 2006 ke vzniku sekce dermatoonkologie ČOS a ČDS. Cílem sekce je vytvoření systému, který bude propojovat a podporovat doposud oddělené činnosti:...

  čtěte dál about Sekce dermatoonkologie

 • Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

  Datum:

  S mohutný průnikem molekulární medicíny do klinické onkologie roste i potřeba vyšší vzdělanosti a interdisciplinární spolupráce v rámci teoretických, preklinických i klinických oborů. Sekce diagnostické a prediktivní onkologie Vychází zejména z každodenní potřeby klinických onkologů a...

  čtěte dál about Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

 • Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky

  Datum:

  Hlavním strategickým cílem sekce je vybudovat jednotnou základnu informatické, analytické a prezentační podpory, která bude rovnocenně dostupná všem onkologickým pracovištím ČR. Činnost sekce posílí všechny aktivity a projekty, které s informatikou a analýzou dat úzce souvisí, od...

  čtěte dál about Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky

 • Sekce onkochirurgie - zrušena

  Datum:

  Sekce Onkochirurgie pracovala v letech 2000-2016. Na podzim 2016 byla Sekce onkochirurgie při ČOS výborem ČOS zrušena. Onkochirurgové nadále pracují v Sekci onkochirurgie při České chirurgické společnosti. Hlavními cíli sekce onkochirurgie bylo působit na pomezí onkologie a chirurgie a...

  čtěte dál about Sekce onkochirurgie - zrušena

 • Sekce pediatrické onkologie

  Datum:

  Cílem pediatricko onkologické sekce je přispívat k rozvoji a rozšiřování poznatků lékařských a biologických věd zaměřených na problematiku dětské onkologie, usilovat o jejich využívání v péči o nádorem nemocné děti a mladistvé a podílet se na zvyšování odborných znalostí členů....

  čtěte dál about Sekce pediatrické onkologie

 • Sekce pneumoonkologická

  Datum:

  Pneumoonkologická sekce je zastřešena jak výborem České onkologické společnosti, tak i výborem České pneumologické a ftizeologické společnosti. Sekce vznikla 18. listopadu 2004. Sekce je pořadatelem Západočeských  pneumoonkologických dnů.

  čtěte dál about Sekce pneumoonkologická

 • Sekce preventivní onkologie

  Datum:

  Založení sekce bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 19. června 2012. Výsledky voleb do vedení sekce byly oznámeny v listopadu 2012. Idea vzniku této sekce vychází z Národního onkologického programu. V ČR onemocní v průběhu života některým z mnoha druhů nádorového onemocnění každý...

  čtěte dál about Sekce preventivní onkologie

 • Sekce psychoonkologie

  Datum:

  Psychoonkologická sekce ČOS vznikla počátkem ledna 2006. Předsedkyní Psychoonkologické sekce ČOS byla zvolena Mgr. Libuše Kalvodová. Sekci tvoří psychologové, kteří pracují na onkologických klinikách, odděleních, hospicích a jsou členy ČOS. Sekce podporuje nezbytnost psychoonkologa u lůžka...

  čtěte dál about Sekce psychoonkologie

 • Sekce uroonkologie

  Datum:

  Sekce uroonkologie vznikla v roce 2006 s cílem koordinovat proporce společné péče urologů a onkologů o onkourologické nemocné a spolupracovat na pravidelných aktualizacích doporučených diagnosticko-léčebných postupů.  Členové ČOS, onkologové a urologové se zájmem o onkourologii se mohou...

  čtěte dál about Sekce uroonkologie

 • Zdroje informací

  Datum:

  Informační zdroje z oblasti psychoonkologie Sekce doporučuje knihy Časopisy specializující se na psychoonkologii Internetové stránky s tématem psychoonkologie Tuzemská konferenční abstrakta Členové psychoonkologické sekce vyhledali knihy, které doporučují lékařům pracujícím s...

  čtěte dál about Zdroje informací