NGS Memorandum

Zástupci VZP, SZP ČR, ČHS ČLS JEP, ČOS ČLS JEP, SČP ČLS JEP a SLG ČLS JEP se shodují na potřebě stanovit podmínky pro nasmlouvání a provádění výkonu 94365 Analýza sekvence lidského somatického genomu technologií sekvenace nové generace (NGS) a výkonu 87701 - testování somatických mutací z nádorové tkáně metodou  sekvenace nové generace (NGS).

Plné znění společného stanoviska - pdf na Linkos (6. 12. 2023)