Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedení prediktivně-prognostického genomického testu

Návrh nového výkonu VZP - kód: 99959.  

K 1.1.2021 byl zrušen výkon 99959 – rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u žen s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě prediktivně – prognostické diagnostiky. Nadále je zájem některých PZS tyto testy používat, MOÚ deklaroval zájem provádět testy MammaPrint pro celou ČR. VZP připravilo návrh nového výkonu, znění je v příloze zápisu zasedání výboru ČOS ze dne  23. 2. 2021

Kód: 99959 – (VZP) - Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedení prediktivně-prognostického genomického testu

Sdělení VZP z 5/2021: "u výkonu 99959 došlo s účinností od zavedení výkonu, tj. od 1. 3. 2021, k nastavení výše úhrady v souladu s úhradovou vyhláškou dle odbornosti 402 - klinická onkologie (v odbornosti 402 je hodnota bodu = 1,05 Kč)". 

Oznámení na stránkách VZP / Číselník zdravotních výkonů