Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedení prediktivně-prognostického genomického testu

Návrh nového výkonu VZP - kód: 99959.  

K 1.1.2021 byl zrušen výkon 99959 – rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u žen s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě prediktivně – prognostické diagnostiky. Nadále je zájem některých PZS tyto testy používat, MOÚ deklaroval zájem provádět testy MammaPrint pro celou ČR. VZP připravilo návrh nového výkonu, znění je v příloze zápisu zasedání výboru ČOS ze dne  23. 2. 2021

Kód: 99959 – (VZP) - Rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u pacientů s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě provedení prediktivně-prognostického genomického testu

Oznámení na stránkách VZP.