Společné stanovisko VZP ČR a ČOS ČLS JEP k použití léčivého přípravku s účinnou látkou Atezolizumab

Doporučené podmínky použití léčivého přípravku s účinnou látkou Atezolizumab v léčbě dospělých pacientů s metastazujícím triple negativním karcinomem prsu a síť indikujících specializovaných center

Plné znění společného stanoviska - odkaz na stránky VZP (20.1. 2021)

Plné znění společného stanoviska - pdf na Linkos (3. 2. 2021)

Klíčová slova
Dohody ČOS s plátci péče