Zápis z jednání mezi ČOS ČLS JEP a SZP ČR

Dne 12.5. 2018 proběhlo jednání na téma využití signálního kódu 51881 pro účely sledování léčby onkologického pacienta ze dne 12. 5. 2018. Za ČOS ČLS JEP byla přítomna doc. J. Prausová a prim. K. Petráková, za SZP ČR R. Knorová. 

Identifikace kódu: 51881 Multidisciplinární indikační seminář k určení optimálního způsobu léčby u nemocných se zhoubným onkologickým onemocněním.

Popis ze seznamu zdravotních výkonů: Zápis je v dokumentaci pacienta, podepsán všemi účastníky, lze vykázat jednou na jeden individuální léčebný postup, omezení frekvencí: 5x den.

 1. Doplnění pravidla: multidisciplinární team je setkání zástupců více odborností (minimálně onkolog, radioterapeut a radiodiagnostik)
 2. Pravidlo kdy se výkon vykazuje:
  1. Jen při zahájení ne
  2. Při zahájení a při změně léčby: Ano, vždy při zahájení, a zpravidla při změně (např. progrese, předávání pacienta mezi KOC –ROS a podobně)
  3. Při zahájení, změně a ukončení léčby – ne, při ukončení léčby ne.
 3. Kde existují multidisciplinární teamy, používající tento kód?
  1. Jen KOC - ne
  2. Všechny složky systému péče o onkologického pacienta tj i regionální centra. (ROS)

CO to je regionální onkologické centrum? Regionální onkologická skupina?

Pojem nutné specifikovat, v zásadě by kolem každého KOC měla být definovaná síť (skupina) regionálních pracovišť nižšího typu. ROS by měla mít specifikaci:

 • Personálního a přístrojového zajištění (např. dostupnost ředění, péče 24/7, další)
 • Informaci o síti spolupracujících ROS (než by byla definovaná věstníkem) by měl podat každý KOC. Lze KOC oslovit dopisem plátců?
 • Dokud nebude definováno KDO je v síti, jaké má plnit podmínky, je předčasné debatovat o přenesení kompetencí z KOC do ROS.
 1. Součástí multidisciplinárního teamu je v několika případech i lékař jiného IČ, než je pracoviště, kde pacient leží – v případě, že kód vykáže, jak realizovat kontrolu jeho přítomnosti na teamu? V jeho vlastní dokumentaci není záznam. ODP: záznam je vždy dostupný včetně podpisů v dokumentaci pacienta.
 2. Má li výkon sloužit jako signál pro zahájení léčby, jakou má mít povolenou diagnózu?

ODP: Jako hlavní dg by měla být dg „C“.

 1. Z praxe – u pacienta s následnou léčbou zářením nebo CHT sérií je vykazovaná jako hlavní dg provedení této léčby, bez uvedení řádkové DG základního onkologického onemocnění.

ODP: někde v dávce musí být (na úrovni vedlejší dg? Řádkové dg? – nutné specifikovat) uvedena i základní DG pro kterou je léčba vedena, a to dg  „C“.

 1. Pokud je seminář vykázán na nesprávnou dg – nutné zjistit poměr nesprávných dg v jednotlivých centrech (ANALYZA PLATCI nebo UZIS) a zvýšit edukaci PZS.
 2. Seminář není vykázán – nutné zjistit stav vykazování v jednotlivých centrech (ANALYZA PLATCI nebo UZIS) a zvýšit edukaci PZS.

Závěr: obsah semináře je dnes pouze sdělením „sešli jsme se“ – nenese informaci o navržené léčbě, kód indikačního semináře není parametrem, který by mohl pomoct v hodnocení kvality péče o onkologického pacienta, případně který by sloužil jako podklad pro její úhradu.

Samotný kód nemůže sloužit jako marker pro hodnocení kvality zdravotní péče, je ke zvážení zavedení a užívání signálních kódů, umožňujících identifikaci jednotlivých situací - od popisu stavu (TNM nebo jiná klasifikace) po strukturovanou informaci o předpokládaném průběhu léčby

Zapsala: R. Knorová, ČPZP za SZP ČR

Klíčová slova
Dohody ČOS s plátci péče