Obrana klinické onkologie k zajištění kvalitní péče pro onkologické pacienty

ESMO publikuje stanovisko k roli klinických onkologů v péči o onkologické pacienty v zájmu zajištění jejich přístupu k optimální péči. Tisková zpráva k ESMO position paper. 

Lugano, Švýcarsko, 13. prosince 2013 – Kliničtí onkologové hrají zásadní roli v rámci onkologické péče, zejména s tím, jak se léčba stává stále více komplexní, uvádí se v novém stanovisku [1] Evropské onkologické společnosti (ESMO).

Kliničtí onkologové jsou onkologičtí specialisté s průpravou k poskytování léčby pomocí prostředků sahajících od starší chemoterapie “jeden na vše” k novějším cíleným činitelům nebo imunoterapiím napadajícím nemoc v jejím jádře.

ESMO se vydáním stanoviska dnes publikovaného v Annals of Oncology zasazuje o zajištění přístupu k optimální péči rostoucímu počtu onkologických pacientů v Evropě, říká Razvan Popescu, předseda Výboru národních představitelů a členského výboru ESMO, hlavního tvůrce dokumentu.

“V souvislosti s onkologickou léčbou je třeba učinit mnoho komplexních rozhodnutí a vědecké pokroky z poslední doby činí poskytování optimální péče ještě větší výzvou,” řekl Popescu. “Pouze výcvik v klinické onkologii připraví lékaře k tomu, aby mohli zvládat tuto komplexitu.”

Klinická onkologie jako specializace existuje již od šedesátých let minulého století. V Evropské unii došlo k jejímu formálnímu uznání coby svébytné lékařské specializace a profesionální kvalifikace až v březnu roku 2011 [2].

Nové stanovisko ESMO posouvá danou specializaci o krok dále tím, že formálně poprvé vymezuje roli klinických onkologů. Stanovisko představuje široce konsenzuální pohled na postavení klinického onkologa v rámci léčby rakoviny, jelikož bylo vytvořeno konzultacemi s klinickými onkology, profesními sdruženími napříč Evropou a přijato všemi lékařskými onkologickými společnostmi v Evropě.

“Doufáme, že toto stanovisko bude užitečné pro diskuzi v jednotlivých zemích o uznání klinické onkologie coby specializace tam, kde doposud uznána není, a v zájmu ochrany profese klinického onkologa v případných sporech” uvedl Popescu.

Stanovisko ESMO mimo jiné definuje, jak by měl vypadat mezinárodně uznávaný standard vzdělání a průpravy klinických onkologů. “Tyto standardy pomohou zajistit, aby pacienti dostali nejlepší možnou péči a aby odborníci získali kvalifikaci, která bude uznávaná napříč Evropou,” dodal Popescu.

“ESMO doufá, že vzbuzením zájmu o roli klinické onkologie by mělo dojít ke zlepšení péče o pacienty v celé Evropě,” uvedla prezidentka ESMO Martine Piccartová.

“Rakovina je komplexní onemocnění, a kvalitní onkologická péče by tak měla být poskytována multidisciplinárními týmy lékařských odborníků, včetně specialistů v radiační onkologii a chirurgů,” dodala Piccartová.

“Kliničtí onkologové jsou v jádru těchto týmů, jelikož nabízejí holistický, na pacienta zaměřený přístup ke kvalitní onkologické péči, která cílí k vedení a podpoře pacienta během celé ‘pouti rakovinou’,” řekla Piccartová.

-KONEC-

Poznámky

[1] Popescu RA, Schäfer R, Califano R et al. The current and future role of the medical oncologist in the professional care for cancer patients: a position paper by the European Society for Medical Oncology (ESMO). Ann Oncol 2013; 25: 9-15: http://annonc.oxfo.../1/9.full.pdf+html

[2] http://www.esmo.or...f-Medical-Oncology

O Evropské onkologické společnosti

Evropská onkologická společnost (ESMO) je přední evropskou profesní organizací, jejímž cílem je prosazování klinické onkologie coby specializace a multidisciplinárního přístupu k onkologické léčbě a péči.

ESMO se zasazuje o zlepšení onkologické péče a léčby prostřednictvím podpory vědy a propagace jejích výsledků, které vedou k lepší léčbě a znamenají nejlepší praxi.

Vědecký časopis ESMO, Annals of Oncology, je jedním z předních světových časopisů klinické onkologie. Akce ESMO jsou místem setkání klinických onkologů v Evropě, kde mohou posilovat a aktualizovat své vědomosti, seznamovat se s kolegy a vyměňovat si postřehy.

Chcete-li se dozvědět víc o ESMO, navštivte: www.esmo.org

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter