Současná a budoucí role klinických onkologů v odborné péči o onkologické pacienty: stanovisko Evropské onkologické společnosti (ESMO)

V polovině prosince uvolnila ESMO Position Paper, se kterým dala souhlas i Česká onkologická společnost a který byl vytvořen s cílem ustanovit roli klinického onkologa v multidisciplinárním týmu, umožnit vytvoření sociálně-právního prostředí a opory pro jednání např. se státními institucemi apod. Stanovisko ESMO k roli klinického onkologa (ESMO Position paper) je nyní k dispozici.  

Česká onkologická společnost vítá nové stanovisko, které bylo publikováno European Society for Medical Oncology.


Další informace k ESMO Position paper: 

Klíčové body ESMO Position Paper:

Klinická onkologie:
 1. ... je jádrem multidisciplinárního týmu (MDT) a nabízí onkologickým pacientům komplexní a systémový přístup k léčbě a péči, zahrnující celé spektrum onemocnění.
 2. … je adekvátním vzděláním v komplexní léčbě onkologických pacientů, v bezpečném podání systémové onkologické léčby, léčby vedlejších účinků a příznaků nemoci 
 3. … se zabývá klinickým a translačním výzkumem na prosazení inovací a nových terapií.
 4. … je nezávislou lékařskou specializací a odbornou kvalifikací ve většině evropských zemí
 5. … je postavena na nejvyšších standardech odborné přípravy a dalšího vzdělávání lékařů (continuing medical education - CME).
 6. … je partnerstvím v multidisciplinární a komplexní onkologické péči.
 7. … zajišťuje medicínu založenou na důkazech, bezpečné a nákladově efektivní využívání onkologických léčiv.
 8. … zachovává kvalitu života onkologických pacientů po celou dobu jejich onemocnění.
 9. … podílí se na diagnostice, prevenci a výzkumu.
 10. … je profesionální kariérou, jež pro pacienty mění prostředí v dynamické, stimulující a profesionální.
 11. … je utvářením budoucnosti zdravotní péče prostřednictvím inovací.
 12. … je aktivně přítomna na politické úrovni
 13. … je přínosem pro společnost a je připravena řešit výzvy budoucnosti
Situace oboru v Evropě: