Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z.s., a konference Nádory hlavy a krku 2017

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z.s., a konference Nádory hlavy a krku 2017

Informace o vzniku mezioborového sdružení s názvem Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s. a o konferenci Nádory hlavy a krku 2017, v jejímž rámci bude i první volební schůze zmíněné kooperativní skupiny. 

Mezioborové sdružení Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z. s., vzniká z potřeby propojit odborníky, zabývajících se diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, poskytnout jim platformu, která by dala prostor k intenzivnější mezioborové výměně názorů, a současně je reprezentovala vzhledem k veřejnosti i k zahraničním organizacím. Skupina bude úzce spolupracovat s odbornými společnostmi ČLS JEP všech oborů, které se z různých zabývají, tj. včetně České onkologické společnosti.

První akcí, kterou Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku (ve spolupráci se Sekcí pro nádory hlavy a krku ČOS a Onkologickou sekcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku) po svém ustavení pořádá, je interdisciplinární konference Nádory hlavy a krku 2017, která proběhne 7. – 8. dubna 2017 v Hradci Králové a kam máte ještě možnost se přihlásit. Bude se jednat o setkání s důrazem na mezioborovou diskusi k jednotlivým tématům z pohledu jednotlivých oborů.

Součástí konference budou i první volby do výboru České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z.s.

Bližší informace o nově vzniklé kooperativní skupině i konferenci jsou na stránkách: www.hnc-group.cz

 

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
předseda Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS

 

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter