mesna

Jak lék funguje

Metabolity cyklofosfamidu, ifosfamidu a podobných léků se vylučují močí. Při léčbě ifosfamidem nebo vysokými dávkami cyklofosfamidu je koncentrace jejich metabolitů v moči vysoká, což vede k dráždění močových cest, zejména močového měchýře, kde se moč hromadí. Sliznice močového měchýře je tak poškozována. Mesna se po podání velice rychle vylučuje právě do moči, kde reaguje s metabolity cyklofosfamidu, ifosfamidu apod. – takto vzniklé látky nemají již nežádoucí vliv na sliznici močového měchýře. Podání mesny při tom neovlivňuje protinádorový účinek uvedených léků.

Jak se lék podává

Mesna se podává nitrožilně před podáním chemoterapie a pak opakovaně v několikahodinových intervalech.

Látky obsahující tuto účinnou látku léčí onemocnění ze skupiny:

  • Podpůrná léčba

Další informace na Informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Zařazení léčivé látky v Zásadách cytostatické léčby ČOS