ifosfamid (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny alkylační cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Ifosfamid je v organismu metabolizován, metabolity reagují s DNA, což vede k rozštěpení řetězce DNA.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 30 minut až 2 hodiny pět dní nebo kontinuální infúze 24 hodin každé 4 týdny
  • Během léčby ifosfamidem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může zvyšovat toxicitu léku)
  • Metabolit ifosfamidu je vylučován močí a hromadí se v močovém měchýři, kde může způsobit hemoragickou cystitidu. K ochraně močového měchýře se souběžně podává protektivní přípravek mesna.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Ifosfamid může svými projevy toxicity (encefalopatie, nevolnost, zvracení) narušit schopnost pacienta řídit či obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.