Komplexní novinky v onkourologii (KNOU)

- , Hotel Angelo, Radlická 1G, 150 00 Praha 5

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vás zvou na 2. ročník konference. 

Odborný program - okruhy

 • Diagnostika a léčba lokálně pokročilého karcinomu ledviny
 • Chemohormonoterapie v první linii léčby metastatického hormonálně senzitivního
 • karcinomu prostaty
 • Imunoterapie uroonkologických onemocnění
 • Léčba lokálně pokročilých a rizikových nádorů močového měchýře
 • Organizace péče - jaká je racionální míra koncentrace péče v onkologii (onkourologii)
 • Léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty

Konference se uskuteční pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se sekcí rezidentů ČUS ČLS JEP. 

Organizační výbor

 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
 • as. MUDr. Michaela Matoušková

 Pozvánky a oznámení

Informace o připravované konferenci a materiály z 1. ročníku konference najdete na www.knou.cz

Registrace

 • Registrace účastníků od 1. 1. 2017
 • Registrace online na www.knou.cz

 

 

 • Přidat do kalendáře: 2017-05-19 00:00:00 2017-05-20 23:59:59 Europe/Prague Komplexní novinky v onkourologii (KNOU) Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Vás zvou na 2. ročník konference.  Hotel Angelo, Radlická 1G, 150 00 Praha 5