Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty

- , Konferenční centrum PricewaterhouseCoopers, budova City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Cyklus edukačních seminářů na téma kastračně rezistentního karcinomu prostaty pořádá Česká urologická společnost a Česká akademie urologie za podpory ČOS od února do května 2017 v devíti městech České republiky.  

Odborný garant

 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.


Registrace

 • Přihlášku k účasti s uvedeným jménem, tituly a pracovištěm
  zašlete prosím na adresu sekr@cus.cz.
 • Kurz je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
  Účastníci obdrží potvrzení o účasti a kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Pozvánky a oznámení

Program

 • 16:30 – 17:00 Registrace
 • 17:00 – 18:30 Odborný program a diskuze
  • J. Prausová a R. Zachoval: Úvod
  • R. Zachoval: Demografi e karcinomu prostaty
  • J. Prausová: Léčba mCRPC
  • M. Matoušková: Kazuistiky
  • Urologická klinika 1. LF UK – O. Čapoun: Aktivní sledování karcinomu prostaty - protokol PRIAS
  • Urologická klinika 2. LF UK - Š. Veselý: Hromadná detekce biomarkerů – budoucnost diagnostiky karcinomu prostaty?
  • Urologická klinika 3. LF UK - J. Šonský: Vývoj operačních výkonů pro nádory ledvin ve FNKV za posledních 10 let
  • Urologické oddělení TN - M. Záleský: Význam Prostate Health Index (PHI) v diagnostice karcinomu prostaty
  • Diskuze
  • J. Prausová a R. Zachoval: Závěr

Další semináře cyklu Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty

kliknutím na jméno města zobrazíte podrobnosti k danému semináři včetně pozvánky a programu

 

 

 • Přidat do kalendáře: 2017-04-06 16:30:00 2017-04-06 18:30:00 Europe/Prague Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty Cyklus edukačních seminářů na téma kastračně rezistentního karcinomu prostaty pořádá Česká urologická společnost a Česká akademie urologie za podpory ČOS od února do května 2017 v devíti městech České republiky.   Konferenční centrum PricewaterhouseCoopers, budova City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4