Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty

- , Hotel Purkmistr, Selská náves 21/2, Plzeň - Černice

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Cyklus edukačních seminářů na téma kastračně rezistentního karcinomu prostaty pořádá Česká urologická společnost a Česká akademie urologie za podpory ČOS od února do května 2017 v devíti městech České republiky.  

Odborný garant

 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.


Registrace

 • Přihlášku k účasti s uvedeným jménem, tituly a pracovištěm
  zašlete prosím na adresu sekr@cus.cz.
 • Kurz je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
  Účastníci obdrží potvrzení o účasti a kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Pozvánky a oznámení

Program

 • 16:30 – 17:00 Registrace
 • 17:00 – 18:30 Odborný program a diskuze
  • M. Hora: Úvod
  • Š. Nykodýmová, I. Trávníček, M. Hora: Guidelines EAU pro karcinom prostaty 2017 – novinky (15 min)
  • O. Dolejšová, V. Eret, R. Fuchsová, M. Hora, D. Mrkos, J. Ferda, O. Topolčan: Diagnostický algoritmus karcinomu prostaty ve FN Plzeň – úloha PHI, fuze TRUS/MRI, MRI, PET MRI (15 min)
  • J. Pokorný: Možnosti řešení lokalizovaného karcinomu prostaty (15 min)
  • Hora M, Stránský P., Eret V., Drápelová B., Ondič O., Slunéčko R., Hes O. Laparoskopická radikální prostatektomie – naše současná operační technika – video (15 min)
  • T. Svoboda, J. Fínek: Radioterapie po selhání léčby (15 min)
  • I. Trávníček, D. Mrkos, M. Hora: Metastatický karcinom prostaty – možnosti terapeutického ovlivnění v naší klinické praxi (15 min)
  • I. Trávníček, Š. Nykodýmová, T. Vavřík, P. Zuková, M. Šurík: Kazuistiky k diskuzi (30 min)
  • M. Hora: Závěr

Další semináře cyklu Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty

kliknutím na jméno města zobrazíte podrobnosti k danému semináři včetně pozvánky a programu

 

 

 • Přidat do kalendáře: 2017-04-11 16:30:00 2017-04-11 18:30:00 Europe/Prague Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty Cyklus edukačních seminářů na téma kastračně rezistentního karcinomu prostaty pořádá Česká urologická společnost a Česká akademie urologie za podpory ČOS od února do května 2017 v devíti městech České republiky.   Hotel Purkmistr, Selská náves 21/2, Plzeň - Černice