Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty

- , EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, Jihlava

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Cyklus edukačních seminářů na téma kastračně rezistentního karcinomu prostaty pořádá Česká urologická společnost a Česká akademie urologie za podpory ČOS od února do května 2017 v devíti městech České republiky.  

Odborný garant

 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.


Registrace

 • Přihlášku k účasti s uvedeným jménem, tituly a pracovištěm
  zašlete prosím na adresu sekr@cus.cz.
 • Kurz je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
  Účastníci obdrží potvrzení o účasti a kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Pozvánky a oznámení

Program

 • 16:30 – 17:00 Registrace
 • 17:00 – 18:30 Odborný program a diskuze
  • R. Zachoval: Úvod
  • M. Drábek: Praktické zkušenosti s léčbou karcinomu prostaty (15 min)
  • R. Zachoval: Role ARTA léků v terapii mCRPC (15 min)
  • M. Drábek a L. Slavíček: Workshopy na téma modelové mCRPC kazuistiky vedené urologem a onkologem (40 min)
  • Diskuze (20 min)
  • R. Zachoval: Závěr

Další semináře cyklu Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty

kliknutím na jméno města zobrazíte podrobnosti k danému semináři včetně pozvánky a programu

 

 

 • Přidat do kalendáře: 2017-02-28 16:30:00 2017-02-28 18:30:00 Europe/Prague Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty Cyklus edukačních seminářů na téma kastračně rezistentního karcinomu prostaty pořádá Česká urologická společnost a Česká akademie urologie za podpory ČOS od února do května 2017 v devíti městech České republiky.   EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, Jihlava