Projekt KVMO: Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby” - akce přesunuta na podzimní termín

- , Brněnské onkologické dny, BVV, sál Švejdy

Pokračování úspěšného projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO). Cílem tohoto semináře je představit doporučené postupy pro efektivní a citlivou komunikaci o ukončení léčby, formulované na základě aktuální vědecké evidence. Workshop bude obsahovat stručný přehled relevantní literatury a interaktivní rozbor modelové situace s diskuzí. 

Odborný garant semináře:

  • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
    Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

Semináře jsou akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Pozvánka s programem

Program

16.00 – 16.15 Úvodní slovo 

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha
  • MUDr. Radim Němeček, Ph.D. KKOP LF MÚ a MOÚ, Brno
  • MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

16.15 – 18.00 Komunikační workshop

  • "Komunikace o ukončování léčby "
  • MUDr. Adam Houska, vedoucí lékař podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady a výzkumný pracovník Centra paliativní péče v Praze.

Registrace

Anotace

Komunikace o ukončování léčby
Díky pokrokům v léčbě onkologové často doprovází pacienta po dlouhé měsíce a roky, kdy se snaží společně zastavit nebo zmírnit projevy onemocnění. Přesto u řady pacientů dojdou k momentu, kdy jsou konfrontováni s faktem, že další léčba už nepřinese prospěch a bude lepší ji ukončit. V těchto chvílích je lékař nucen čelit mnoha obtížným otázkám. "Jak je to možné? Vždyť jste říkal, že to bude lepší... to už se opravdu nedá nic dělat? Ještě jsem četl o takové experimentální léčbě... co se mnou teď bude? To mne prostě necháte umřít?"

Cílem tohoto semináře je představit doporučené postupy pro efektivní a citlivou komunikaci o ukončení léčby, formulované na základě aktuální vědecké evidence. Workshop bude obsahovat stručný přehled relevantní literatury a interaktivní rozbor modelové situace s diskuzí.

  • Přidat do kalendáře: 2020-04-22 16:00:00 2020-04-22 18:00:00 Europe/Prague Projekt KVMO: Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby” - akce přesunuta na podzimní termín Pokračování úspěšného projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO). Cílem tohoto semináře je představit doporučené postupy pro efektivní a citlivou komunikaci o ukončení léčby, formulované na základě aktuální vědecké evidence. Workshop bude obsahovat stručný přehled relevantní literatury a interaktivní rozbor modelové situace s diskuzí.  Brněnské onkologické dny, BVV, sál Švejdy