Online seminář, "Komunikace o ukončování léčby”

Seminář, původně plánovaný na BOD 2020, byl přetvořen v on-line webinář na stránkách www.kvmo.cz, které budou probíhat od 25. května do 31. prosince 2020. Jedná se o pokračování úspěšného projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO). Cílem tohoto semináře je představit doporučené postupy pro efektivní a citlivou komunikaci o ukončení léčby, formulované na základě aktuální vědecké evidence. Workshop bude obsahovat stručný přehled relevantní literatury a interaktivní rozbor modelové situace s diskuzí.

Odborný garant semináře:

  • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
    Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

Semináře jsou akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16 3 body. 

Pozvánka s programem

Na online webinář vás zve doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a odborná garantka semináře:

Registrace

Anotace

Komunikace o ukončování léčby
Jak reagovat v situaci, kdy pacient nebo rodina naléhají na další léčbu? Když mluví o zázracích, alternativní léčbě a mají celkově přehnaná očekávání? Brát jim naději nebo hrát hru, o které víme, že nebude mít dobrý výsledek? Na tomto semináři budeme probírat doporučené postupy pro komunikaci v těchto obtížných situacích, včetně rozboru modelových situací a přehledu aktuální evidence.

Přednášející

MUDr. Adam Houska pracuje jako lékař v mobilním hospici Cesta domů a jako odborný pracovník v Centru paliativní péče. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání důstojnosti a priorit pacientů v závěru života. Absolvoval
výcvik v komunikaci závažných zpráv přední americké společnosti VitalTalk (prof. Anthony Back, prof. James Tulsky).

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. je ředitel Centra paliativní péče a odborný asistent na Oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Vystudoval psychologii a PhD z paliativní péče získal na Lancaster University v Anglii, kde působil jako stipendista programu Marie Curie Actions.
Absolvoval Fulbright Schumanovo stipendium na Mount Sinai Hospital v New Yorku a půlroční stáž na VU Medische Centrum v Amsterdamu. V roce 2016 získal cenu Evropské asociace paliativní péče pro nejlepší mladé vědce. Jako externí psycholog spolupracuje s mobilním
hospicem Cesta domů.

Tuto akci podporují: