Projekt KVMO

Cílem projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO) je zajištění akreditovaného celoživotního vzdělávání lékařů. Projekt, byl spuštěn v roce 2017 a je garantován Českou onkologickou společnosti ČLS JEP a realizován pod záštitou České lékařské společnosti JEP. Jeho hlavními kritérii je široká dostupnost, atraktivní forma a výběr aktuálních témat z onkologie a souvisejících oborů. Předpokládá rovněž spolupráci se zkušenými onkology a zapojení mladých onkologů do přípravy i realizace edukačních aktivit.

Informace k seminářům pořádaným v rámci projektu jsou zveřejňovány nejen zde, ale i na stránkách Sekce mladých onkologů a v kongresovém kalendáři na linkos a na webových stránkách Klubu mladých onkologů. Vzdělávací plán KVMO je vytvářen ve spolupráci s předsedkyní České onkologické společnosti doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA a Boardem projektu KVMO, nominovaným výbor ČOS a výborem Mladých onkologů.

Termíny plánovaných seminářů: Plzeň 11.9.2018Praha 13.9.2018Brno 15.10.2018Hradec Králové 12.11.2018, Olomouc 28.11.2018.
Stáhněte si upoutávku v pdf  

Projekt podporují