Sdělování závažných zpráv v onkologii. Evidence based doporučení pro praxi.

- , Hradec Králové

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Klub mladých onkologů vás zve na další čtyři interaktivní semináře v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“. 

Pozor: Původní termín byl 29.11. , nový termín je 12.12.

Cílem semináře je shrnout současnou evidenci, týkající se sdělování závažných zpráv o diagnóze a prognóze v onkologii. Pozornost bude věnována preferencím pacientů a jejich rodin, vlivu informovanosti o prognóze na vztah mezi lékařem a pacientem, kvalitu života, depresivitu a další klíčové proměnné. Hlavní část programu pak bude zaměřena na představení a vysvětlení protokolu SPIKES, který je mezinárodně doporučovaným postupem pro komunikaci závažných zpráv v onkologii. Ve výuce bude využito modelových situací za účasti profesionálního herce.

Odborný garant semináře

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Přednášející

  • MUDr. Adam Houska
  • PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Pozvánky a oznámení

Registrace 

Program

  • 16.00 – 17.00 Registrace účastníků
  • 17.00 – 17.10 Zahájení semináře
  • 17.10 – 18.00 Jak (ne)mluvit o špatné prognóze
  • 18.00 – 18.45 Příklady dobré praxe
  • 18.45 – 19.15 Diskuse
  • 19.15 – 19.30 Závěr semináře, předání osvědčení

Přednášející

PhDr. Martin Loučka, Ph.D. je ředitel Centra paliativní péče a odborný asistent na Oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Vystudoval psychologii a PhD z paliativní péče získal na Lancaster University v Anglii, kde působil jako stipendista programu Marie Curie Actions. Absolvoval Fulbright Schumanovo stipendium na Mount Sinai Hospital v New Yorku a půlroční stáž na VU Medische Centrum v Amsterdamu. V roce 2016 získal cenu Evropské asociace paliativní péče pro nejlepší mladé vědce. Jako externí psycholog spolupracuje s mobilním hospicem Cesta domů.

MUDr. Adam Houska pracuje jako lékař v mobilním hospici Cesta domů a jako odborný pracovník v Centru paliativní péče. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání důstojnosti a priorit pacientů v závěru života. Absolvoval výcvik v komunikaci závažných zpráv přední americké společnosti VitalTalk (prof Anthony Back, prof James Tulsky).

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Seminář Sdělování závažných zpráv v onkologii se poprvé uskutečnil v rámci programu XLI. ročníku Brněnských onkologických dnů dne 27. dubna 2017 a setkal se s velkým zájmem lékarů. Zpráva o semináři byla publikována v časopise Medical tribune

  • Přidat do kalendáře: 2017-12-12 16:00:00 2017-12-12 19:30:00 Europe/Prague Sdělování závažných zpráv v onkologii. Evidence based doporučení pro praxi. Klub mladých onkologů vás zve na další čtyři interaktivní semináře v rámci projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů“.  Hradec Králové