VIII. Winter Glio Track Meeting 2015

- , Velké Bílovice, Hotel Akademie

Organizátoři akce požádali o garanci Českou onkologickou společností.

Multidisciplinární setkání odborníků zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou mozkových gliomů. Setkání radiačních a klinických onkologů, neurochirurgů,neurologů, diagnostiků a molekulárních biologů, patologů.

Garantováno:

 • Českou lékařskou komorou
 • Společností radiační onkologie
 • Českou onkologickou společností

Program: 

13. 2. 2015 - pátek

 • 18.00 - Příjezd, studená večeře
 • 20.00 - Slavnostní zahájení prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., přednosta Kliniky radiační onkologie MOÚ a LF MU a prof. MUDr. Jiří Petera, CSc., předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky
 • 20.15 - 20.45 MUDr. Jiří Polívka, CSc., Ing. et Ing. Jiří Polívka (LF UK Plzeň) Personalizovaná léčba glioblastomů
 • 20.45 - 21.05 Dr. Dolečková M., Dr. Kutová J., Dr. Králová D., Dr. Kučera P., Dr. Janovský V. (Č. Budějovice) „Život je jen náhoda?“ Aneb přežití mladého pacienta s glioblastomem
 • 21.05 - 21.30 MUDr. Alberto Malucelli (Ústí n. L.), MUDr. Tomáš Kazda (MOÚ Brno) Zkušenosti ze stáže – Mayo Clinic
 • 21.30 - 23.00 Diskuze a pohoštění

14. 2. 2015 - sobota

 • 8.30 Zahájení prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., proděkan LF MU Brno prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ
 • 8.45 - 9.00 MUDr. Tomáš Novák, MUDr. Malinová Běla (FN Motol) Léčebné výsledky anaplastických astrocytomů (1998-2013)
 • 9.10 - 9.25 MUDr. Štěpán Vinakurau (PTC Praha) – Protony v léčbě gliomů
 • 9.25 – 9.45 MUDr. Karel Zitterbart, PhD., prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD. (FDN Brno) Meduloblastom: novinky v biologii a v pediatrických léčebných protokolech
 • 9.30 – 10.00 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (MOÚ Brno) Mozkové nádory v ČR z pohledu informovaného laika
 • 10.00 - 10.30 Přestávka
 • 10.30 - 11.10 Neurochirugie
  • koordinátor: MUDr. Pavel Fadrus, PhD. (FN Brno)
  • MUDr. Ondřej Bradáč (ÚVN) – Analýza MR spektroskopií s LGG
  • doc. MUDr. Radim Jančálek, PhD., a kol. (FN u sv. Anny): Využití MR spektroskopie u recidiv glioblastomu.
 • 11.10 - 11.45 Radioterapie
  • koordinátor: MUDr. Běla Malinová (FN Motol)
  • MUDr. Petr Pospíšil (MOÚ Brno) – Radioprotekce hippokampu
  • MUDr. Tomáš Kazda (MOÚ Brno) – Využití PET při plánování radioterapie u HGG
 • 11.45 - 12.00 Přestávka
 • 12.00 - 12.50 Onkologie a diagnostika
  • koordinátor: MUDr. Radek Lakomý, PhD. (MOÚ Brno)
  • MUDr. Jana Luxemburgová, MUDr. Mir. Kaiser, PhD. (Nem. Jablonec n. N.) - Diagnostika upgradingu LGG MR spektroskopií a MR perfuzí - kazuistika
  • MUDr. Ferdinand Třebický (RÚ Bulovka), MUDr. Bartoš - Upgrading LGG
 • 12.50 - 13.10 Závěrečná diskuze a zhodnocení
 • 13.30 Společný oběd

Zprávy a prezentace z předchozích ročníků najdete v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt na Linkos:

 • Přidat do kalendáře: 2015-02-13 18:00:00 2015-02-14 23:59:59 Europe/Prague VIII. Winter Glio Track Meeting 2015 Multidisciplinární setkání odborníků zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou mozkových gliomů. Setkání radiačních a klinických onkologů, neurochirurgů,neurologů, diagnostiků a molekulárních biologů, patologů. Velké Bílovice, Hotel Akademie