XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , Pavilon E, Areál Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Masarykův onkologický ústav Brno vás zve na další ročník Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Pro rok 2015 připravujeme rozsáhlý odborný program, ve kterém, mimo tradiční přednáškové sekce, budou realizovány edukační bloky, workshopy, zasedání výborů a odborných pracovních skupin, další setkání, soutěže a společenské akce. K dispozici pro vaše mobilní telefony a tablety bude i elektronická kongresová aplikace Smart Congress, která bude obslužná i skrze vaši osobní internetovou stránku. 

Možnost internetové registrace pasivní účasti prodloužena do 30.3.2015. K dispozici je tištěná i elektronická verze kompletního programu BODu. Program BODu pro mobilní telefony bude možné stáhnout od 27.3.2015 (www.onkologickedny.cz)

Informace budou průběžně aktualizovány

Hlavní pořadatel:

 • Masarykův onkologický ústav Brno

Program, oznámení a pozvánky na semináře:

Pozvánky na edukační semináře:

Registrace:

Registrace na obě odborné akce, včetně rezervace ubytování a účasti na společenském večeru a vkládání abstrakt příspěvků, je možná pouze elektronicky, a to na internetových stránkách konference:

 • registrace k aktivní účasti a vložení abstrakt příspěvků prodloužena: do 20.2.2015
 • registrace k pasivní účasti: možnost internetové registrace pasivní účasti byla prodloužena do 30.3.2015.
 • Registrace je možná na www.onkologickedny.cz

Pokyny k tvorbě abstrakt příspěvků:

Abstrakta musí být strukturovaná, a to dle charakteru prezentované práce. Maximální počet znaků je 2600 (cca ¾ strany formátu A4). Mimo tento text lze zaslat formou obrazové přílohy (soubory s koncovkou jpg nebo tif) další maximálně tři obrázky, grafy nebo tabulky. Sborník abstrakt bude vydán formou zvláštní přílohy časopisu Klinická onkologie.

Informace pro autory přednášek a posterů

Vaše ústní a posterová sdělení mohou být prezentována v těchto sekcích:

 • Onkologická prevence a screening
 • Organizace a financování zdravotní péče
 • Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika
 • Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi
 • Diagnostické metody v onkologii
 • Radiointervenční metody (včetně ablačních metod a embolizací)
 • Radioterapie (příprava a plánování, zevní, brachyterapie, peroperační, nové techniky)
 • Onkochirurgie (klasická, laparoskopická, robotická)
 • Rekonstrukční chirurgie
 • Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená léčba, biologická a hormonální terapie)
 • Lokální aplikace protinádorových léčiv a vakcín
 • Nežádoucí účinky protinádorové léčby
 • Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba
 • Nutriční podpora v onkologii
 • Ošetřovatelská péče a rehabilitace
 • Psychosociální péče
 • Pacientské organizace a spolupráce s veřejností
 • Základní a aplikovaný výzkum v onkologii
 • Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii
 • Nádory prsu
 • Nádory kůže a maligní melanom
 • Nádory jícnu a žaludku
 • Nádory tlustého střeva a konečníku
 • Nádory slinivky, jater a žlučových cest
 • Neuroendokrinní a endokrinní tumory
 • Sarkomy
 • Nádory hlavy a krku
 • Nádory plic, průdušek a pleury
 • Gynekologická onkologie
 • Uroonkologie
 • Nádory nervového systému
 • Hematoonkologie
 • Hereditární nádorové syndromy
 • Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých
 • Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)
 • Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Soutěže:

V rámci programu BOD a KNZP budou probíhat tyto souteže:

 • Nejlepší přednáška BOD (hlasování skrze aplikaci Smart Congress)
 • Nejlepší přednáška KNZP (hlasování skrze aplikaci Smart Congress)
 • Soutěž o nejzajímavější kazuistiku (výběr odbornou porotou)
 • To nejlepší z onkologického výzkumu (výběr odbornou porotou)
 • Nejlepší posterové sdělení (výběr odbornou porotou)

Výherci v každé soutěži získají částku 10 000 Kč.

Kontakt:

Eva Čechmanová
• organizace konference, sekretariát organizačního a programového výboru, práce se sponzory a vystavovateli, registrace
• tel. 543 132 450, e.mail: bod@mou.cz

Radka Babáková

• odborný program konference, příprava sborníku konference
• tel. 543 134 231, e.mail: bod@mou.cz

Webcasty z minulých ročníků:

V minulých letech byly některé edukační semináře Brněnských onkologických dnů natočeny a tak si je můžete připomenout, tak jak zazněly v sálech:   

 • Přidat do kalendáře: 2015-04-08 00:00:00 2015-04-10 23:59:59 Europe/Prague XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Masarykův onkologický ústav Brno vás zve na další ročník Brněnských onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Pro rok 2015 připravujeme rozsáhlý odborný program, ve kterém, mimo tradiční přednáškové sekce, budou realizovány edukační bloky, workshopy, zasedání výborů a odborných pracovních skupin, další setkání, soutěže a společenské akce. K dispozici pro vaše mobilní telefony a tablety bude i elektronická kongresová aplikace Smart Congress, která bude obslužná i skrze vaši osobní internetovou stránku.  Pavilon E, Areál Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno