Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku - BOD 2014

Na Brněnských onkologických dnech v dubnu 2014 se uskutečnil edukační seminář na téma časného karcinomu žaludku.

Seznam přednášek:

Přednášející shrnuli závěry tohoto semináře do doporučeného postupu, který předkládají lékařům ve snaze dosáhnout toho, aby pacienti se zhoubným nádorem žaludku přišli k onkologovi ještě před chirurgickým výkonem a nebyli zbytečně v malnutrici.