Péče o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře, Brno 2014

Péče o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře, Brno 2014

Dne 25. dubna 2014 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XXXVIII. Brněnských onkologických dnů a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již druhý ročník celodenní vzdělávací akce pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře. Po úspěchu prvního ročníku, zaměřeného na problematiku primární onkologické prevence a časného záchytu nádorů, se druhý ročník zaměřil především na péči o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře, zvládání toxicity léčby a problematiku výživy onkologického pacienta.

Seznam přednášek:

Toxicita onkologické léčby, zvládání nežádoucích účinků onkologické léčby:

Výživa onkologického pacienta:

Prevence, kouření, paliativní péče, genetika, Národní onkologický registr: