XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , Kongresové centrum pavilonu „E“, Veletrhy Brno, a.s. (BVV)

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Rok 2013 - tradice v novém podání!
Nové prostory * Jiný čas * Odborný program v šesti sálech * Nový způsob registrace * Soutěž o nejzajímavější kazuistiku * To nejlepší z onkologického výzkumu

Po konferenci

V roce 2013 se akce zúčastnilo přes 1600 účastníků a prezentováno bylo celkem 330 příspěvků, z toho 217 formou přednášek.

Ke stažení:


Natočili jsme pro Vás na BOD: 

Výsledky soutěží:

V rámci XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky proběhly tři soutěže, každá dotovaná částkou 10 000 Kč. Výhercům srdečně blahopřejeme!

 • „Soutěž o nejzajímavější kazuistiku“
  MULTIMODÁLNÍ LÉČBA JATERNÍCH METASTÁZ KOLOR EKTÁLNÍHO KARCINOMU- KLINICKÉ KAZUISTIKY.
  L. Holubec, M. Votavová, V. Liška, A. Sutnar, T. Skalický, P. Mrázková, V. Třeška, J. Fínek (Plzeň)
  Sponzorem soutěže je společnost Ipsen Pharma s.r.o.

 • Soutěž „To nejlepší z onkologického výzkumu“
  FÁZE I/II PROTINÁDOROVÉ IMUNOTERAPIE ZALO ŽENÉ NA DENDRITICKÝCH BUŇKÁCH U PACIENTŮ S BIOCHEMICKÝM RELAPSEM KARCINOMU PROSTATY
  R . Špíšek, M. Podrazil, M. Babjuk, L. Jarolím, J. Fučíková, A. Fialová, I. Minárik, H. Hromádková, J. Bartůňková (Praha)
  Sponzorem soutěže je společnost UNIS computers.

 • „Soutěž o nejlepší posterové sdělení“
  PILOTNÍ ANALÝZA CELKO VÉHO PŘEŽITÍ VZHLEDEM K PŘÍTOMNOSTI CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK U PACIENTŮ S KARCINOMEM PLIC
  A. Benedíková, J. Srovnal, J. Klein, P. Skalický, M. Szkorupa, V. Růžková, L. Radová, M. Hajdúch (Olomouc)
  Sponzorem soutěže je pořadatel konference.

Před konferencí

Hlavní pořadatel:

 • Masarykův onkologický ústav Brno

Program:

Oznámení:

Internetové stránky konference

Registrace:

Registrace na obě odborné akce, včetně rezervace ubytování a účasti na společenském večeru a  vkládání abstrakt příspěvků, je možná pouze elektronicky, a to na internetových stránkách konference:

 • registrace k aktivní účasti: do 20.2.2013 POZOR! TERMÍN PRODLOUŽEN!
 • vložení abstrakt příspěvků: do 20.2.2013
  POZOR! TERMÍN PRODLOUŽEN!
 • registrace k pasivní účasti: do 5.4.2013

Pokyny k tvorbě abstrakt příspěvků:

Abstrakta musí být strukturovaná, a to dle charakteru prezentované práce. Maximální počet znaků je 2600 (cca ¾ strany formátu A4).  Mimo tento text lze zaslat formou obrazové přílohy (soubory s koncovkou jpg nebo tif) další maximálně tři obrázky, grafy nebo tabulky. Sborník abstrakt bude vydán formou supplementa časopisu Klinická onkologie.

Přesné pokyny k tvorbě abstrakt

Ceny organizačního výboru BOD

Byly vypsány ceny organizačního výboru BOD, každá v hodnotě 10 000 Kč, a to: "Cena za nejzajímavěj ší kazuistiku" a "Cena za nejlepší práci z onkologického výzkumu." Podrobnosti na stránkách konference.

Vaše ústní sdělení mohou být prezentována v těchto sekcích:

XXXVII. Brněnské onkologické dny

 • Diagnostika v onkologii
 • Onkochirurgie
 • Radioterapie
 • Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená, biologická a hormonální terapie)
 • Nežádoucí účinky onkologické léčby, rehabilitační péče a nutriční podpora v onkologii
 • Klinická farmacie v onkologii
 • Gynekologická onkologie
 • Pneumoonkologie
 • Uroonkologie
 • Gerontoonkologie
 • Podpůrná a paliativní léčba v onkologii
 • Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe
 • Epidemiologie nádorů, screening, klinické registry, zdravotnická informatika
 • Pokroky v biologii nádorů
 • Pacientské organizace, spolupráce s veřejností

XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 • Nádory děložního čípku
 • Nutriční podpora v onkologii
 • Toxicita cílené léčby
 • Nová právní úprava ve zdravotnictví, zkušenosti rok poté
 • Edukační programy a informační portály pro zaměstnance, pacienty a jejich blízké

V rámci konference se uskuteční následujcí edukační bloky:

 • Karcinom prsu
 • Nádory zažívacího traktu
 • Sarkomy
 • Diagnostika a léčba lymfedému
 • Neoadjuvantní léčba
 • Gerontoonkologie
 • Podpůrná a paliativní léčba v onkologii
 • Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře

Kontakt:

Eva Čechmanová

 • odborný program konference, příprava sborníku konference
 • tel. 543 132 450, e.mail: cechmanova@mou.cz

Ludmila Klímová

 • organizace konference, registrace, práce se sponzory a vystavovateli
 • tel. 543 213 825, fax: 543 213 830, gsm: 602 536 849, e.mail: klimova@kardio-cz.cz
 • Přidat do kalendáře: 2013-04-18 00:00:00 2013-04-19 23:59:59 Europe/Prague XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Rok 2013 - tradice v novém podání! Nové prostory * Jiný čas * Odborný program v šesti sálech * Nový způsob registrace * Soutěž o nejzajímavější kazuistiku * To nejlepší z onkologického výzkumu Kongresové centrum pavilonu „E“, Veletrhy Brno, a.s. (BVV)