Otázky a odpovědi o prevenci rakoviny - video

Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti pro vás připravila živou diskusi o prevenci rakoviny v rámci Brněnských onkologických dnů. Živé vysílání proběhlo na portálu MojeMedicina.cz a záznam můžete najít také na Linkos.cz. Lékaři odpověděli na více, než 50 dotazů z oblasti primární prevence, screeningu a genetických rizik, rakoviny tlustého střeva, prsu a děložního čípku, ale také dotazy na prevenci zhoubných nádorů plic, nádorů u dětí a dospívajících a otázky z oblasti rizik v životním stylu. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Pořadatel: Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS J.E.P. 
Spolufinancováno grantem MZ Národní akční plán a koncepce na rok 2013, číslo 9/13/A (Včasné informace- nástroj úspěšného boje s rakovinou), Masarykovým onkologickým ústavem a edukačním grantem společnosti Roche, s.r.o. 

Přes počítače, chytré telefony a tablety přicházely dotazy z oblasti prevence, screeningu a genetických rizik rakoviny tlustého střeva, prsu a děložního čípku, ale také dotazy na prevenci zhoubných nádorů plic, nádorů u dětí a dospívajících a otázky z oblasti rizik v životním stylu. Lékaři odpovídali na dotazy veřejnosti hodinu a 11 minut a zodpověděli více než 50 otázek.

Poslechněte si nesestříhaný záznam  živé diskuse. Zajímají-li vás jen některé odpovědi, vyberte si otázku v záložce "Kapitoly" u videa nebo klikněte na dotaz níže, video se posune k odpovědi, která vás zajímá.  

Na jaké otázky lékaři v pátek odpověděli?

Seznam otázek: Rizika rakoviny a životní styl | zhoubné nádory tlustého střeva | zhoubné nádory prsu | gynekologické zhoubné nádory a HPV | zhoubné nádory plic | zhoubné nádory dětí a dospívajících | zhoubné nádory prostaty | ostatní dotazy

Rizika rakoviny a životní styl (kouření, alkohol, výživa, sport)

Zhoubné nádory tlustého střeva (genetická rizika, prevence a screening)

Zhoubné nádory prsu (genetická rizika, prevence a screening)

Gynekologické zhoubné nádory, gynekologické potíže a lidský papillomavir (HPV)

Zhoubné nádory plic

Zhoubné nádory dětí a dospívajících

Zhoubné nádory prostaty

Ostatní dotazy