Onkologická prevence v ordinaci praktického lékaře, Brno 2013

Onkologická prevence v ordinaci praktického lékaře, Brno 2013

Dne 19. dubna 2013, druhý a poslední den XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře, který se setkal s velkým zájmem, který po většinu dne převyšoval kapacitu sálu. Přednášky jsme pro vás natočili a mohou si je tak poslechnout i ti, kteří se již do sálu nevešli a nebo do Brna nepřijeli. 

Seznam přednášek:

Po skončení edukačního semináře pro praktické lékaře následovala živá diskuse o prevenci rakoviny. Poslechněte si odpovědi odborníků na dotazy veřejnosti z oblasti prevence zhoubných nádorů záznam živého internetového vysílání

Natočení a zpracování přednášek v rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře: "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ bylo spolufinancováno grantem MZ Národní akční plán a koncepce na rok 2013, číslo 9/13/A (Včasné informace- nástroj úspěšného boje s rakovinou), Masarykovým onkologickým ústavem a edukačním grantem společnosti Roche, s.r.o.