Onkologie v roce 2020 z pohledu VZP

Přednáška zazněla na Fóru onkologů a věnovala se spolupráci s Českou onkologickou společností a organizaci péče o onkologické pacienty, včetně dispenzarizace praktickými lékaři. Ing. Šmehlík představil i návrhy na zavedení dvou nových VZP kódů onkologické péče.    

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

K této přednášce je k dispozici pdf ke stažení.

Poslechněte si i další přednášky a vystoupení v rámci Fóra onkologů, které se konalo dne 5. 6. 2020 v Praze.