Grant ČOS na získání přístroje pro vědecké účely

Výbor ČOS vyhlašuje grant ČOS z prostředků Běhu naděje a ČOS.

Výbor ČOS přidal k výnosu Běhu naděje (507 000,- Kč) dalších 250 000,- Kč a vyhlásil grant na získání přístroje pro vědecké účely.

Podmínkou je 30% finanční spoluúčast příslušného ZZ. Celková finanční částka poskytnutá grantem je včetně DPH. Žádat se může o jeden nebo více přístrojů.

Projekty se žádostí o grant se zasílají prof. Vorlíčkovi do 20.1.2012 a budou projednány na příští schůzi výboru ČOS 24.1.2012.

O grant nebude žádat MOÚ a KOC Plzeň, neboť získali grant loni a předloni.