Řešení nerovností v onkologické péči ve střední a východní Evropě

Výzva k podání návrhů na získání grantu. Datum uzávěrky předložených návrhů je 20. dubna 2012.

Bristol-Myers Squibb Foundation a program Bridging Cancer Care poskytuje granty na projekty, které zvyšuji kapacitu a zlepšují dovednosti a ošetřovatelské schopnosti sester v oblasti onkologie, všeobecného lékařství a/nebo projektů zaměřených na zapojení sester do zlepšování vědomostí, povědomí nebo výsledků v komunitě.

Více informací a ve výzvě