Jaký je váš postoj k elektronickému zdravotnictví – 6 krátkých ano/ne otázek pro členy ČOS

Jaký je váš postoj k elektronickému zdravotnictví – 6 krátkých ano/ne otázek pro členy ČOS

Jménem Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity si dovolujeme členy ČOS - lékaře se specializací v onkologii oslovit se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží jako podklad článku o elektronickém zdravotnictví v České republice. Jedná se o 9 ano/ne otázek. Vaše účast v průzkumu je plně dobrovolná a zcela anonymní a výsledky budou použity pouze pro vědecké účely. 

Dotazník najdete zde