Predikce počtu pacientek se zhoubným nádorem prsu pro rok 2014

Na webu mamo.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientek s karcinomem prsu, které budou léčeny v roce 2014. Predikce pro další diagnózy budou součástí únorového vydání Modré knihy.

Odhady počtu onkologických pacientů poskytuje každý rok Česká onkologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz MU, a to na základě dostupných populačních dat (Národní onkologický registr, demografická data ČSÚ) a expertních odhadů.

Predikce počtu pacientek se zhoubným nádorem prsu v roce 2014 na www.mamo.cz 

Souhrnný odhad počtu pacientek s karcinomem prsu potenciálně léčených v roce 2014:

(pro metodiku, jednotlivé a podrobné predikce navštivte www.mamo.cz).