Studie EUROCARE-5: ČR dohání vyspělou Evropu

Zveřejněné výsledky studie EUROCARE-5, publikované v časopise The Lancet Oncology ukazují velmi příznivé výsledky pro českou onkologii. Přežití onkologických pacientů v ČR se zásadně zlepšuje v čase a dosahuje průměru vyspělejší Evropy. Ve srovnání s okolními východoevropskými zeměmi dosahuje česká onkologie významně lepších výsledků. 

U drtivé většiny nádorů jsme zásadně poskočili v dosahovaném přežití, což nás fakticky vyřadilo z východoevropských zemí. Jsme v lepším průměru Evropy, anebo na něj ztrácíme jen jednotkové body,“ uvedl ředitel brněnského Institutu biostatistiky a analýz Ladislav Dušek, který česká data pro celoevropskou studii kontroloval.

Další informace o výsledcích studie EUROCARE: 

Ze zápisu ze zasedání výboru České onkologické společnosti dne 17.12.2013:

"Doc. Dušek podal zprávu o výstupech studie EUROCARE 5. Do této verze projektu odeslala ČR (na rozdíl od předchozích) plná data NOR se 100% pokrytím populace - tato data jsou objektivně jedněmi z nejkvalitnějších v celé EU. Výsledek analýz mezinárodního týmu vyšel pro českou onkologii velmi příznivě - přežití onkologických pacientů v ČR se jednak zásadně zlepšuje v čase a zejména jsme dosáhli průměru vyspělejší Evropy. Jde o jednu z nejvýznamnějších změn, kterou studie EUROCARE zachytila. Ve srovnání s okolními východoevropskými zeměmi dosahuje česká onkologie významně lepších výsledků. Výsledky přibližuje tabulkový přehled v příloze zápisu."

Další výsledky na stránkách IBA