Prohlášení k úhradě protonové terapie

TISKOVÁ ZPRÁVA, 18.2. 2013

VZP ČR bude proplácet léčbu nádorových onemocnění protonovým zářením pouze pokud bude prokázáno, že jde o jediné možné řešení.

Všeobecná zdravotní pojišťovna a Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky prohlašují, že léčba protonovým zářením není v  České republice oficiálně uznanou, standardní léčebnou metodou v podobě konkrétního výkonu zdravotní péče s definovaným obsahem, podmínkami a výší úhrady a dosud u ní nebyly doloženy relevantní výsledky klinických studií o bezpečnosti, účinnosti a nákladové efektivitě. Protonové záření není jedinou možností léčby v případě onkologicky nemocných pacientů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna a přední odborníci ze Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky vyzývají onkologické pacienty, aby řádnou léčbu svých onemocnění neodkládali a svěřili se do péče Komplexních onkologických center, které jim poskytnou nejmodernější a plně hrazenou léčbu.

Protonové záření představuje do budoucna možnost technologicky modernějšího způsobu léčby určitých nádorových onemocnění, ale zároveň je třeba zdůraznit, že se nejedná o jedinou možnost zdravotní péče v případě onkologického onemocnění. Dosavadní léčba nádorových onemocnění je pro všechny občany České republiky, včetně nejmodernějších způsobů ozařování, dostupná a plně hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění v tzv. Komplexních onkologických centrech. „Protonové záření může být v současné době vhodnou léčebnou metodou pouze ojediněle a jen u vybraných onkologických diagnóz, vždy po vyčerpání či nemožnosti použití v České republice dostupných a hrazený léčebných metod,“ vysvětluje profesor Jiří Petera, předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky.

Všeobecná zdravotní pojišťovna vítá vznik a nabídku Protonového centra v Praze pro české pacienty, ale za současné situace, kdy tato léčba není podložena jasnými studiemi o přínosu a bezpečnosti pro pacienty a náklady na ni jsou o třetinu až polovinu vyšší než ceny dosud užívaných velmi účinných technologií, není přístupná jejímu proplácení z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V současnosti jsou plně hrazeny například v případě léčby karcinomu prostaty lineární urychlovače, léčba přístrojem Cyber Knife a IMRT (radioterapie s modulovanou intenzitou). "V budoucnu jsme určitě připraveni hradit rovněž protonovou léčbu, ale jen pokud bude pro konkrétního pacienta jednoznačně prokázáno a doloženo, že to je pro něj jediné možné řešení," dodává ředitel odboru komunikace VZP ČR Vlastimil Sršeň.

Žádost o posouzení nároku na úhradu protonové terapie může být vypořádána a posuzována tehdy, pokud bude na smluvně a místně příslušnou regionální pobočku VZP  podána příslušným komplexním onkologickým centrem na základě multidisciplinární indikační komise s podpisem vedoucího radiačního onkologa nebo jeho zástupce, který má úplnou specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie.  Je třeba přiložit jasné zdůvodnění klinického přínosu protonové léčby oproti fotonům u konkrétního pacienta. Tento postup vyplývá z jednání o protonové terapii, které proběhlo na MZ ČR dne 22. 1. 2013 za účasti zástupců zdravotních pojišťoven, MZ ČR a předsedů  České onkologické společnosti a Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky.

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí, tel.: 221 752 100, e-mail: jiri.rod@vzp.cz