Rozšiření úhrady PHESGO® pro pacientky s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu

Od 1. 4. 2023 se u přípravku PHESGO® rozšiřuje úhrada pro pacientky s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu1.

Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění u dospělých pacientů s HER2-pozitivním, lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným karcinomem prsu s vysokým rizikem rekurence ve výkonnostním stavu dle ECOG 0-1 v kombinaci s taxanovou chemoterapií v rámci neoadjuvantního chemoterapeutického režimu a následně v rámci adjuvantního podání pro pacientky, které dosáhnou kompletní patologické odpovědi v prsu a v uzlinách. Terapie je hrazena do rekurence onemocnění či do vyčerpání maxima 18 cyklů podaných v průběhu 1 roku nebo nepřijatelné toxicity (dle toho, co nastane dříve).

Neoadjuvantní systémová terapie HER2 pozitivního karcinomu prsu je zahnuta v doporučení v online dodatku Modré knihy.2 

Reference:

  1. https://www.sukl.cz/leciva/souhrny-k-hz-2023 - viz. příloha
  2. /lekar-a-multidisciplinarni-tym/personalizovana-onkologie/modra-kniha-cos/online-novelizace-dodatky/

Phesgo®. Brožura pro lékaře.