Kvalita života zdravotníků

Psychoonkologická sekce ČOS nabízí pomoc také zdravotníkům, kteří s onkologickými pacienty pracují.  Kromě Psychologické poradny, která je určena lékařům, sestrám a ostatním profesím pracujícím s onkologickými pacienty a nabízí radu a pomoc v krizi, doporučují a zpracovávají členové sekce také odbornou literaturu, knihy, časopisy a prezentace z oblasti psychoonkologie. 

Psychoonkologická sekce přispívá přednáškami ze svého oboru na mnoha odborných seminářích  a kongresech, sama pak pořádá Psychoonkologická sympózia, na kterých zní přednášky k dospělé a dětské psychoonkologii a psychiatrii, sesterské péči a k sociální problematice. Tato sympózia jsou natáčena a webcasty z nich jsou k dispozici na Linkos.

Psychoonkologická poradna pro  lékaře, onkologické sestry a další odborníky