Pacient v remisi

Období po úspěšném ukončení onkologické léčby je pro onkologického pacienta a jeho rodinu neméně psychicky náročné, jako bylo období diagnostiky nemoci a náročné onkologické léčby. Proto se také tomuto tématu věnuje Psychoonkologická sekce ČOS.  Přednášky se dotýkají problémů, se kterými se potýkají uzdravení onkologičtí pacienti a jejich blízcí (návrat do zaměstnání, úvahy o založení rodiny, strach z relapsu a reakce imunitního systému na něj, změna hodnotového žebříčku, problémy ve vztazích).