Psychiatrická péče

Psychiatrická intervence u některých indikovaných onkologických pacientů vede ke zlepšení kvality jejich života.  Přednášky psychiatrů a psychologů se zabývají spektrem duševních poruch u onkologicky nemocných, rolí konziliární psychiatrie na onkologiích, psychofarmakologií v průběhu krize a také ambulantní spoluprací psychiatra a praktického lékaře v léčbě onkologicky nemocných.