Nursing across Borders: promoting compassionate nursing practice

Přednáška zazněla na vzdělávacím semináři s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře na Brněnských onkologických dnech v roce 2014.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Zpět na obsah bloku Interkultuní aspekty v ošetřovatelství, XXVIII. Konference pro NZP v rámci BOD 2014.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
přednáška - video; video