PREVON 2018 - přednášky

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v Praze uskutečnila konference věnovaná prevenci vážných onemocnění. Konference seznámila účastníky s výsledky a možnostmi optimalizace stávajících screeningových programů, tedy především tří onkologických a s obsahem nových pilotních projektů časného záchytu vážných onemocnění, které realizuje Národní screeningové centrum. Konferenci PREVON organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR Vám přinášíme záznamy přednášek, které byly předneseny na kongresu a týkaly se onkologie. 

Seznam vybraných přednášek

Úvod

Výsledky a perspektivy adresného zvaní ke screeningu zhoubných nádorů

Program screeningu karcinomu prsu v ČR pod drobnohledem

Program screeningu kolorektálního karcinomu v ČR pod drobnohledem

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR pod drobnohledem

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu

Workshop Národního screeningového centra (NSC) - onkologické přednášky

Webcast celé konference, který tvoří záznamy všech 43 přednášek, najdete na webu konference PREVON.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter