Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu - přednášky workshopu iPAAC

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu - přednášky workshopu iPAAC

Hlavním cílem mezinárodního projektu iPAAC je vyvinout inovativní přístupy vedoucí k pokrokům v národních onkologických programech. Projekt se věnuje zejména dalšímu rozvoji prevence nádorových onemocnění, roli genomiky v onkologických programech, onkologickými registry, inovacemi v léčbě nádorů a organizaci onkologické péče včetně sítí onkologických center a hodnocení jejich kvality. Workshop iPAAC se uskutečnil 14. listopadu 2018 v rámci konference PREVON. Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR Vám přinášíme záznamy přednášek, které byly v rámci Workshopu iPAAC předneseny. 

Seznam přednášek

Webcast celé konference PREVON, který tvoří záznamy 43 přednášek, najdete na webu konference PREVON.