Systém hodnocení programů onkologické prevence založený na využití centrálních registrů

Záznam přednášky, která zazněla dne 14. listopadu 2018 v rámci workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče. Přednáška se věnuje zázemí screeningových programů v medicíně založené na důkazech, organizovanému screeningu, systému hodnocení programů v České republice a na screeningu kolorektálního karcinomu přináší příklad systému hodnocení. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky Workshopu iPAAC: Hodnocení a kontrola kvality onkologické péče, který se konal v rámci konference PREVON 2018.

Všechny přednášky konference PREVON 2018 najdete na webu konference PREVON.