Proměny ve struktuře onkologické péče a spolupráce s praktickými lékaři

Vyhodnocení současného stavu primární, sekundární a terciární prevence v přednášce určené především praktickým lékařům.   

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly v rámci Vzdělávacího programu pro praktické lékaře na BOD 2016.